Elektronisko pakalpojumu ieviešanas sadarbības procedūra

Jauna e-pakalpojuma ieviešana Jauna e-pakalpojuma ieviešana Phase 1. Pieteikšanās e-pakalpojuma reģistrēšanai un ieviešanas uzs... 1. Pieteikšanās e-pakalpojuma reģistrēšanai un ieviešanas uzsākšanai 2. E-pakalpojuma ieviešanas process 2. E-pakalpojuma ieviešanas process 3. Akcepttestēšana 3. Akcepttestēšana 4. E-pakalpojuma uzstādīšana un darbināšana produkcijas vidē 4. E-pakalpojuma uzstādīšana un darbināšana produkcijas vidē Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem

N.p.k.

Solis Soļa apraksts
1. Pieteikšanās e-pakalpojuma izstrādei un e-pakalpojuma reģistrēšana
Ietver darbības, kuras nepieciešams veikt, lai sagatavotos e-pakalpojuma izstrādes un ieviešanas procesa sākšanai.
2.

E-pakalpojuma ieviešanas process

Ietver norādes par nepieciešamajiem resursiem un kārtību, kādā tiek veikta e-pakalpojuma un tā darbību nodrošinošo tīmekļa pakalpju izstrāde un nodotas piegādes Aģentūrai.
3. Akcepttestēšana Ietver akcepttestēšanas procesa darbības, kuras nepieciešams veikt, lai būtu iespējams e-pakalpojumu un tā darbību nodrošinošās tīmekļa pakalpes ieviest produkcijas vidē.
4. E-pakalpojuma uzstādīšana un darbināšana produkcijas vidē
Apraksta kārtību, kādā tiek apstiprināta e-pakalpojuma vai e-pakalpojuma izmaiņu uzstādīšana produkcijas vidē.
5. Konsultatīvais atbalsts iestādēm un izstrādātājiem
Iestāde un tās izstrādātājs visa procesa laikā var saņemt Aģentūras konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.