Ģeotelpisko datu un ģeotelpisko pakalpju metadatu publicēšana ĢDS Metadatu katalogā (MK)

Title Ģeotelpisko datu un ģeotelpisko pakalpju metadatu publicēšana... Ģeotelpisko datu un ģeotelpisko pakalpju metadatu publicēšana ĢDS Metadatu katalogā (MK) Phase Sākums Sākums 1. Lietotāja izveide 1. Lietotāja izveide 2. Ievadīt metadatus 2. Ievadīt metadatus 3. Validēt ievadītos metadatus 3. Validēt ievadītos metadatus 6. Publicēt metadatus 6. Publicēt metadatus 7. Konsultācijas pieprasījums 7. Konsultācijas pieprasījums Validācija veiksmīga? Validācija veiksmīga? 5. Labot metadatus 5. Labot metadatus 4. Saglabāt metadatus 4. Saglabāt metadatus

 Nr.

Solis 

Soļa apraksts 

 1  Lietotāja izveide Pirms iestāde uzsāk darbu ar Metadatu katalogu, iestāde pieprasa tiesības, nosūtot aizpildītu un parakstītu veidlapu VRAA uz pasts@vraa.gov.lv
 2  Ievadīt metadatus Darbību kopa, kas jāizpilda pie metadatu ievadīšanas
 3  Validēt ievadītos metadatus Pēc metadatu ievadīšanas lietotājs nospiež pogu “validēt” un tiek veikta ievadīto metadatu validācija
 4  Saglabāt metadatus Ja metadati ir veiksmīgi validēti, tad lietotājs nospiež pogu “saglabāt”
 5  Labot metadatus Ja metadati nav veiksmīgi validēti, tad lietotājs labo metadatus
 6  Publicēt metadatus Lietotājs izvēlās metadatu ierakstu no saraksta un iestata to kā apstiprinātu
 7  Konsultācijas pieprasījums Iestāde visa procesa laikā var saņemt konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv