Darījumu atmaksas kārtība

Darījumu atmaksas kārtība Darījumu atmaksas kārtība Kartes lietotājs Kartes lietotājs Aģentūra Aģentūra Phase 1. Konstatējis kļūdaini veikto darījumu, Sagatavo un iesniedz... 1. Konstatējis kļūdainiveikto darījumu, Sagatavo un iesniedz darījumaatmaksas iesniegumu 5. Informēts par darījuma atmaksas iesnieguma rezultātu 5. Informēts par darījuma atmaksas iesnieguma rezultātu 2. 5 darba dienu laikā izskata kartes lietotāja iesniegto atm... 2. 5 darba dienu laikā izskata kartes lietotāja iesniegto atmaksas iesniegumu 3. 7 dienu laikā informē par noraidīšanu, norādot pamatojumu 3. 7 dienu laikā informē par noraidīšanu, norādot pamatojumu 4. 10 dienu laikā noformē darījuma atmaksas procesu un informē 4. 10 dienu laikā noformē darījuma atmaksas procesu un informē Iesniegums pamatots? Iesniegums pamatots?

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1
Konstatējis kļūdaini veikto darījumu, sagatavo un iesniedz darījuma atmaksas iesniegumu
Ja kartes lietotājs ir konstatējis kļūdaini veiktu darījumu, tad kartes lietotājam jāsagatavo iesniegums par darījuma atmaksu, norādot personas datus, darījuma atmaksas iemeslu un darījuma datus. Iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi epak@vraa.gov.lv.
2
5 darba dienu laikā izskata kartes lietotāja iesniegto atmaksas iesniegumu
5 (piecu) darba dienu laikā no kartes lietotāju rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas kopā ar pakalpojuma sniedzēju izskata un sagatavo atzinumu. Ja tiek konstatēts, ka kartes lietotāja prasība nav pamatota, tad notiek pārejam uz soli 3, pretējā gadījumā pārejam uz soli 4.
3
7 dienu laikā informē par noraidīšanu, norādot pamatojumu
7 (septiņu) dienu laikā rakstiski uz iesniegumā norādīto kartes lietotāja adresi nosūta informāciju par darījuma atmaksas noraidīšanu, norādot pamatojumu.
4
10 dienu laikā noformē darījuma atmaksas procesu un informē
10 (desmit) dienu laikā no kartes lietotāja rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas noformē darījuma atmaksas procesu. Aģentūra nosūta rakstisku informāciju kartes lietotājam uz tā iesniegumā norādīto adresi par darījuma atmaksu.
5
Informēts par darījuma atmaksas iesnieguma rezultātu
Ir informēts par darījuma atmaksu.

Svarīgi! naudas atmaksa varētu notiks 2-3 dienu laikā pēc informatīva paziņojuma saņemšanas no Aģentūras.