Pieteikšanās Latvija.lv "Vienotā pieteikšanās" autentifikācijas sistēmai

Pieteikšanās Latvija.lv «Vienotā pieteikšanās» autentifikācij... Pieteikšanās Latvija.lv «Vienotā pieteikšanās» autentifikācijas sistēmai Phase Sākums Sākums 1. Pieteikšanās 1. Pieteikšanās 2. Izstrāde un uzstādīšana 2. Izstrāde un uzstādīšana 7.Līgumu saskaņošana 7.Līgumu saskaņošana 8.Konsultācijas pieprasījums 8.Konsultācijas pieprasījums 3.Testēšana 3.Testēšana 4.Ieviešana produkcijā 4.Ieviešana produkcijā 5.Lietojumu uzturēšana 5.Lietojumu uzturēšana 6.Komunikāciju aktivitātes 6.Komunikāciju aktivitātes Procesa beigas Procesabeigas

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Pieteikšanās
Satur darbību kopumu, kas jāveic, lai pieteiktos autentifikācijas moduļa “Vienotā pieteikšanās” (turpmāk – Autentifikācija) ieviešanai.
2 Izstrāde un uzstādīšana
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Autentifikācijas izstrādē un uzstādīšanā.
3 Testēšana
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Autentifikācijas darbības testēšanā.
4 Ieviešana produkcijā
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro Autentifikācijas ieviešanai produkcijas vidē.
5 Lietojuma uzturēšana
Lietojumu uzturēšanas procesi, kurus veic Iestāde.
 6 Komunikāciju aktivitātes Autentifikācijas gadījumā nav aktuāls.
 7 Līgumu saskaņošana Autentifikācijas gadījumā nav aktuāls.
 8 Konsultācijas pieprasījums Sazinās ar Aģentūras Informācijas sistēmu attīstības departamentu pa e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.