Ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes izmitināšana un darbināšana VISS Ģeotelpisko datu savietotāja infrastruktūrā (ĢDS)

Title Ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes izmitināšana un darbināšana Ģeo... Ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes izmitināšana un darbināšana Ģeotelpisko datu savietotāja (ĢDS) infrastruktūrā Phase Sākums Sākums 1. Lietotāja izveide 1. Lietotāja izveide 2. Pievienot jaunu ģeotelpisko pakalpi 2. Pievienot jaunu ģeotelpisko pakalpi 3. Pievienot jaunu licenču sagatavi 3. Pievienot jaunu licenču sagatavi Vai pakalpes izplatīšanas notiks Ģeoportālā? Vai pakalpes izplatīšanas notiks Ģeoportālā? 4. Publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā 4. Publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā 5. Pieteikt DPPS licences izveidi 5. Pieteikt DPPS licences izveidi Procesa beigas Procesa beigas 6. Konsultācijas pieprasījums 6. Konsultācijas pieprasījums

 

 Nr.

Solis 

Soļa apraksts 

 1  Lietotāja izveide  Iestāde pieprasa lietotāja izveidi, aizpildot veidlapu, parakstot un nosūtot to VRAA uz pasts@vraa.gov.lv 
 2  Pievienot jaunu ģeotelpisko pakalpi  Darbību kopums, ko veic iestāde, lai reģistrētu ģeotelpisko pakalpi DPPS sistēmā.
 3  Pievienot jaunu licenču sagatavi  Darbību kopums, ko veic iestāde, lai definētu licenču sagatavi DPPS sistēmā.
 4  Publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā  Darbību kopums, ko veic iestāde, lai publicētu ģeoproduktu Ģeoportālā.
 5  Pieteikt DPPS licences izveidi  Iestāde piesaka DPPS licences izveidi, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv lai varētu izplatīt savu ģeotelpisko pakalpi ārējiem lietotājiem.
 6  Konsultācijas pieprasījums  Iestāde visa procesa laikā var saņemt konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv