Pieteikšanās karšu maksājumu funkcionalitātei

Pieteikšanās karšu maksājumu funkcionalitātei Pieteikšanās karšu maksājumu funkcionalitātei Phase Sākums Sākums 1. Pieteikšanās 1. Pieteikšanās 2. Izstrāde un uzstādīšana 2. Izstrāde un uzstādīšana 7.Līgumu saskaņošana 7.Līgumu saskaņošana 8.Konsultācijas pieprasījums 8.Konsultācijas pieprasījums 3.Testēšana 3.Testēšana 4.Ieviešana produkcijā 4.Ieviešana produkcijā 5.Lietojumu uzturēšana 5.Lietojumu uzturēšana 6.Komunikāciju aktivitātes 6.Komunikāciju aktivitātes Procesa beigas Procesabeigas

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Pieteikšanās
Satur darbību kopumu, lai pieteiktos karšu maksājumu funkcionalitātei. Pamatdarbības, kas nosaka pakalpojumu pieejamību iestādēm pirms veikt izstrādi un testēšanu.
2 Izstrāde un uzstādīšana
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro veicot karšu maksājumu funkcionalitātes ieviešanu testa vidē.
3 Testēšana
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro testējot karšu maksājumu funkcionalitāti.
4 Ieviešana produkcijā
Satur darbības un nosacījumus, kas jāievēro veicot karšu maksājumu funkcionalitātes ieviešanu produkcijas vidē.
5 Lietojuma uzturēšana
Pakalpojuma kartiņas uzturēšana ar pieslēgto karšu maksājumu funkcionalitāti, informācijas aktualizēšana.
 6 Komunikāciju aktivitātes Karšu maksājumu gadījumam šis solis nav aktuāls.
 7 Līgumu saskaņošana Satur darbību kopumu, lai saskaņotu un noslēgtu līgumu karšu maksājumu funkcionalitātes nodrošināšanai.
 8 Konsultācijas pieprasījums E-pasts konsultācijām: epak@vraa.gov.lv