API Pārvaldnieks
Autentifikācijas modulis
e-adrese
E-formas
Ģeotelpisko datu savietotājs
Adrešu meklešanas komponente
Datu apmaiņa
Datu izplatīšanas tīkls
E-iesniegums iestādei (EKONS)
Elektroniskie pakalpojumi
Karšu maksājumu funkcionalitāte
Latvija.lv apmaksas sistēma
Pakalpojumu katalogs
Tīmekļa pakalpes (izmantojot Pieprasījumu servisu)