Autentifikācija

 


Dokumentācija iestādēm

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
E-rēķinu izmantošanas vadlīnijas
erekinu_vadlinijas_v.2.0
Dokuments sniedz ieskatu par e-rēķinu darbības principiem, aprites virzieniem, integrācijas niansēm, e-rēķinu pieslēgšanas un izmantošanas veidiem e-adreses informācijas sistēmā. Dokuments
Kas ir "e-adrese"?
Infografika
Infografika "Kas ir e-adrese"?Dokuments
Prezentācija par e-adreses uzbūvi un darbības principiem
eadrese_10102017

Prezentācija satur kodolīgu apskatu par e-adreses galvenajām komponentēm un to sadarbības principiem.
 
Papildus pieejami arī video materiāli:

    ▶ Kas jādara iestādēm?

    ▶ E-adreses uzbūve

Prezentācija
Pieteikums pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā valsts iestādēm
eadrese_15102021
Pieteikuma veidlapa e-adreses pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā valsts iestādēm. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu ir jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv vai e-adresē.Dokuments
Pieteikums pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā juridiskām personām
eadrese_15102021
Pieteikuma veidlapa e-adreses pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā juridiskām personām. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu ir jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv vai e-adresē.Dokuments
Pieteikums e-adreses papildus pieslēguma izveidei
eadrese_15102021
Pieteikuma veidlapa paredzēta papildus pieslēguma izveidei pie e-adreses informācijas sistēmas produkcijas vidē. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu ir jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv vai e-adresē.Dokuments
Pieslēgšanās procesa shēma
shema v1.0

Pieslēgšanās pie e-adreses procesa shēma. Detalizētāks apraksts pieejams sadaļā Sadarbības procedūras

Shēma


Dokumentācija izstrādātājiem

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Prezentācija izstrādātājiem (29.01.2018)
eadrese_29012018
Prezentācija, kas tika demonstrēta seminārā izstrādātājiem 29.01.2018. Prezentācija satur būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā izstrādātājiem, veicot integrāciju ar e-adreses informācijas sistēmuPrezentācija
Speciālas sintakses (markdown) izmantošana e-adreses ziņojuma noformēšanai sūtot uz Latvija.gov.lv
KDV_makrdown_10092019
Dokuments izstrādātājiem, lai iestādes risinājumā izveidotu atbalstu e-adreses ziņojumu "Description" lauka formatēšanai izmantojot specificētu sintaksi (markdown).Dokuments
Biežāk uzdotie jautājumi
buj_07062018
Dokuments veidots kā jautājumu un atbilžu saraksts, kurā apkopoti no izstrādātājiem saņemtie jautājumi. Dokuments tiks papildināts ar jauniem jautājumiem, kas radīsies e-adreses ieviešanas gaitā. 
e-adreses bibliotēkas integrācijas instrukcija
DIV-INS.BIB-1.3.9.2020.01.24

Dokuments satur bibliotēku integrācijas instrukcijas (tajā skaitā datu sniegšanai e-adrešu katalogam no tām iestādēm, kam šo pienākumu paredz e- adreses likums) citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar e - adrešu informācijas sistēmu. 

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai veiktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu. Versija ir izmantojama e-adreses Produkcijas un Testa vidēs. Dokuments jāskatās kopā ar Sistēmas integrācijas instrukciju.

Dokumentācija
e-adreses sistēmas integrācijas instrukcija
DIV-INS-V1.1.6.2020.01.24

Dokuments satur sistēmas integrācijas instrukcijas (tajā skaitā datu sniegšanai e-adrešu katalogam no tām iestādēm, kam šo pienākumu paredz e- adreses likums) citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar e- adrešu informācijas sistēmu.

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai veiktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu. Versija ir izmantojama e-adreses Produkcijas un Testa vidēs.

Dokumentācija
Sākotnējie standarti
DIV.STD.VSP-v.2.2.0
Dokuments apraksta sākotnējos standartus, kas nosaka pielietojamos tehniskos standartus un specifikācijas, lai nodrošinātu dažādu dokumentu vadības sistēmu (DVS) informācijas sistēmu sadarbspēju ar e-adreses informācijas sistēmu neatkarīgi no atsevišķu informācijas sistēmu platformas vai ražotāja.Dokumentācija
Specifiskie metadati - Maršrutizācijas paziņojums
DIV.STD.SPC_ROUT-v.1.0.1
Dokuments apraksta specifiskos meta datus, kas attiecināmi uz ziņojumu veidu „Maršrutēšanas paziņojums” un iekļaujami e-adrešu informācijas sistēmas aploksnē speciāli šim nolūkam paredzētā sadaļāDokumentācija
Ziņojumu veidu „Maršrutēšanas paziņojums” xsd shēma
XSD
Ziņojumu veidu „Maršrutēšanas paziņojums” xsd shēmaDokumentācija


Programmatūra

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
e-adreses programmatūra
DIV-PROG-V.2.14.0-28.02.2020

Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas bibliotēkās. Veiktās izmaiņas/papildinājumi aprakstīti client_readme.txt failā.


Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai veiktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu. Versija ir izmantojama e-adreses Produkcijas un Testa vidēs.

 

Java trešo pušu bibliotēkas ir pieejamas arhīva sadaļā (DIV-PROG-V.2.00-01.12.2017).

Programmatūra
Tildes api programmatūra
TILDES_API

SIA Tilde izstrādātā un publiski pieejama API bibliotēka, kas nodrošina e-rēķinu izveidošanu, validāciju un nosūtīšanu uz e-adresi.

Uzdot jautājumus un saņemt konsultācijas par Tildes API izmantošanu var, rakstot uz jumis@tilde.lv

Programmatūra


Arhīvs

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Sākotnējie standarti
DIV.STD.VSP-v.2.1.1

Dokuments apraksta sākotnējos standartus, kas nosaka pielietojamos tehniskos standartus un specifikācijas, lai nodrošinātu dažādu dokumentu vadības sistēmu (DVS) informācijas sistēmu sadarbspēju ar e-adreses informācijas sistēmu neatkarīgi no atsevišķu informācijas sistēmu platformas vai ražotāja.

Dokumentācija
e-adreses sistēmas integrācijas instrukcija
DIV-INS-V1.1.2.2018.02.26
Dokuments satur sistēmas integrācijas instrukcijas citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar DIV sistēmu.
Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu.
Dokumentācija
E-adreses izmantošanas vadlīnijas
eadreses_vadlinijas_v.1.0

Dokuments sniedz pārskatu par e-adresi kopumā, par tās integrācijas iespējām un scenārijiem, nosaka obligātās prasības dokumentu metadatu apstrādei, noformēšanai un apritei, sniedzot uzskatāmus paraugus un ieteikumus valsts institūciju automatizētas sarakstes atbalstam starp iestādēm un privātpersonām, izmantojot e-adresi.

Dokuments
e-adreses programmatūras beta versija
DIV-PROG-V.2.8.1-05.03.2018
Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas (Java) bibliotēkās. 

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu.
Programmatūras pakotne
e-adreses programmatūras beta versija
DIV-PROG-V.2.0.8-02.02.2018
Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas bibliotēkās. 

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu.
Programmatūras pakotne
e-adreses programmatūra
DIV-PROG-V.2.8.2-12.04.2018
Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas (Java) bibliotēkās. 

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu.
Programmatūras pakotne
e-adreses programmatūra
DIV-PROG-V.2.8.11-03.09.2018

Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas bibliotēkās.

Mainīts apstrādes mehānisms, lai nodrošinātu standartu https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/#sec-line-ends


Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu un ir  paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas var tikt izmantota produkcijai. 

Programmatūra
e-adreses programmatūra
DIV-PROG-V.2.12.5-24.05.2019

Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas bibliotēkās.


Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu un ir  paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas var tikt izmantota produkcijai. 

Programmatūra
e-adreses programmatūra
DIV-PROG-V.2.12.6-13.06.2019

Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas bibliotēkās.


Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu un ir  paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas var tikt izmantota produkcijas vidē.

Programmatūra
E-rēķinu izmantošanas vadlīnijas
erekinu_vadlinijas_v.1.0
Dokuments sniedz ieskatu par e-rēķinu darbības principiem, aprites virzieniem, integrācijas niansēm, e-rēķinu pieslēgšanas un izmantošanas veidiem e-adreses informācijas sistēmā. Dokuments
e-adreses sistēmas integrācijas instrukcijas beta versija
DIV-INS-V1.1.1.2018.01.24
Dokuments satur sistēmas integrācijas instrukcijas citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar DIV sistēmu.
 
Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu.


Dokumentācija
e-adreses sistēmas integrācijas instrukcijas beta versija
DIV-INS-V.1.1.0.2017.12.01
Dokuments satur sistēmas integrācijas instrukcijas citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar DIV sistēmu.

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu.
Dokumentācija
e-adreses bibliotēkas integrācijas instrukcija
DIV-INS.BIB-1.3.5.2018.02.01
Dokuments satur bibliotēku integrācijas instrukcijas (tajā skaitā datu sniegšanai e-adrešu katalogam no tām iestādēm, kam šo pienākumu paredz e- adreses likums) citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar e- adrešu informācijas sistēmu.

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu un ir paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas var tikt izmantota produkcijai.

Dokumentācija
Pieteikums e-adreses integrētajiem testiem valsts iestādēm
eadrese_11032019

Pieteikuma veidlapa e-adreses pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmas testa vidē valsts iestādēm. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu ir jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv.

Dokuments
Pieteikums e-adreses integrētajiem testiem juridiskām personām
eadrese_21022019

Pieteikuma veidlapa e-adreses pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmas testa vidē juridiskām personām. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu ir jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv.

Dokuments
Pieteikums e-adreses pieslēguma izveidei valsts iestādēm
eadrese_11032019_prod

Pieteikuma veidlapa ir paredzēta jauna pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā produkcijas vidē valsts iestādēm.

Parakstītu veidlapu jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv
Dokuments
Pieteikums e-adreses pieslēguma izveidei jurdiskām personām
eadrese_11032019_prod

Pieteikuma veidlapa ir paredzēta jauna pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā produkcijas vidē juridiskām personām.

Parakstītu veidlapu jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv
Dokuments
Pieteikums e-adreses papildus pieslēguma izveidei
e-adrese10052018_prod_piesl

Pieteikuma veidlapa paredzēta papildus pieslēguma izveidei pie e-adreses informācijas sistēmas produkcijas vidē.

Parakstītu veidlapu nepieciešams nosūtīt uz pasts@vraa.gov.lv
Dokuments
e-adreses bibliotēkas integrācijas instrukcijas beta versija
DIV-INS.BIB-V.1.3.3.2017.12.15
Dokuments satur bibliotēku integrācijas instrukcijas citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar DIV sistēmu.

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu.

Dokumentācija
e-adreses dokumentācijas beta versija
beta
BETA versija sistēmas un bibliotēkas integrācijas instrukcijām citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar DIV sistēmu.

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar DIV (e-adrešu katalogu).


 

Dokumentācija
e-adreses bibliotēkas integrācijas instrukcija
DIV-INS.BIB-1.3.8.2019.05.20

Dokuments satur bibliotēku integrācijas instrukcijas (tajā skaitā datu sniegšanai e-adrešu katalogam no tām iestādēm, kam šo pienākumu paredz e- adreses likums) citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar e- adrešu informācijas sistēmu.

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu un ir paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas var tikt izmantota produkcijai.

Dokumentācija
e-adreses programmatūras beta versija
DIV-PROG-V.2.00-01.12.2017
Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas bibliotēkās. 

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu.
Programmatūras pakotne
e-adreses sistēmas integrācijas instrukcija
DIV-INS-V1.1.3.2018.07.26
Dokuments satur sistēmas integrācijas instrukcijas (tajā skaitā datu sniegšanai e-adrešu katalogam no tām iestādēm, kam šo pienākumu paredz e- adreses likums) citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar e- adrešu informācijas sistēmu.
Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu un ir paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas var tikt izmantota produkcijai.
Dokumentācija
e-adreses dokumentācijas alfa versija
alfa
ALFA versija sistēmas un bibliotēkas integrācijas instrukcijām citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar DIV sistēmu.

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar DIV (e-adrešu katalogu), bet nav paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas varētu tikt izmantota produkcijai.


Dokumentācija
Pieteikums pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā valsts iestādēm
eadrese_21052020
Pieteikuma veidlapa e-adreses pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā valsts iestādēm. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu ir jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv vai e-adresē.Dokuments
e-adreses sistēmas integrācijas instrukcija
DIV-INS-V1.1.5.2019.05.10

Dokuments satur sistēmas integrācijas instrukcijas(tajā skaitā datu sniegšanai e-adrešu katalogam no tām iestādēm, kam šo pienākumu paredz e- adreses likums) citu sistēmu izstrādātājiem, sniedzot priekšstatu par sadarbības iespējam ar e- adrešu informācijas sistēmu.

Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar e-adreses risinājumu un ir paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas var tikt izmantota produkcijai.

Dokumentācija
eAdreses programmatūras alfa versija
DIV-PROG-V.1.00-11.09.2017

Saistītās izmaiņas un papildinājumi Integrācijas bibliotēkās.


Versija paredzēta ārējiem izstrādātājiem, lai saplānotu un uzsāktu integrācijas darbus ar DIV (eAdrešu katalogu), bet nav paredzēta kā pilnas funkcionalitātes versija, kas varētu tikt izmantota produkcijai.

Programmatūras pakotne
Pieteikums pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā juridiskām personām
eadrese_21052020
Pieteikuma veidlapa e-adreses pieslēguma izveidei e-adreses informācijas sistēmā juridiskām personām. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu ir jānosūta uz pasts@vraa.gov.lv vai e-adresē.Dokuments