Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Sadarbības gadījuma pieteikšanās veidlapa
JPP-PV-v2.0-26.02.2019

Sadarbības gadījuma pieteikšanās veidlapa uzsākot darbu ar Juridisko personu pilnvarošanas risinājumu.

Dokuments
Juridisko personu pilnvarošanas risinājuma darbības shēma
JPP-shema-v.1.-01.09.2017.
Shēma attēlo pilnvarošanas risinājuma galvenos izmantošanas scenārijus, izmantojamās komponentes un galvenās darbības.Dokuments
Prezentācija par juridisko personu pilnvarošanas risinājumu
JPP-prez-v.1.-01.09.2017.
Prezentācijā ir aprakstīti galvenie pilnvarošanas risinājuma darbības principi, funkcionālie bloki, kā arī pa soļiem aprakstīts e-pakalpojums pilnvaru izveidei un pārvaldībai - "Pilnvarojums citu e-pakalpojumu izpildei".Dokuments
Pieejas tiesību veidlapa testa lietotāja izveidei un testa identifikācijas piešķiršanai
JPP-VLP-v.1.-29.08.2016.

Veidlapa, kurā norādāmi iestādes pārstāvji, kuriem VRAA testa vidē LVP un VISS portālos vienotās pieteikšanās modulī būs iespēja izmantot identifikācijas veidu "TEST", kurā jāveic lietotāja vārda un paroles ievadi, pēc kā tiks dota iespēja izvēlēties testa datus no fiktīvu fizisko personu saraksta, kuras pārstāv juridiskas personas atbilstoši UR testa vidē pieejamajai informācijai. Šis identifikācijas veids dod iespēju identificēties un autorizēties kā juridiskām personām latvija.lv testa vidē un testēt dažādus biznesa scenārijus, kuriem ir nepieciešama juridisko personu pārstāvība.

Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Pilnvaras tiesību pārbaudes servisa integrācijas instrukcija
JPP-II-PDP-v.1.03.-18.08.2017.
Integrācijas instrukcijā ir aprakstīts veids, kādā izmantojams pilnvaras tiesību pārbaudes serviss (PDP), kā arī iekļauti servisa izsaukšanas piemēri.Dokuments


Programmatūra

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
PDP izsaukšanas porgrammatūras piemērs
JPP-tpiem-PDP-v.1.02.-18.08.2017.
PDP izsaukšanas porgrammatūras piemēru komplekts arhivētā formā, kas ietver testēšanas uzsākšanai nepieciešamās datnes un informāciju.Programmatūra