Autentifikācija

 


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Dalītās piekļuves pārvaldības sistēmas lietotāja rokasgrāmata
DPPS-LR-v1.00-01.07.2017

Dokumenta nolūks ir aprakstīt DPPS vadības moduļa (DVM) lietošanu lietotājiem.

DPPS vadības modulis nodrošina šādas pamatfunkcijas:

Ģeotelpisko servisu metadatu apstrāde: reģistrācija, rediģēšana, dzēšana;

DPPS licenču sagatavju reģistrācija, rediģēšana un dzēšana.

Kopumā DVM modulis nodrošina pieeju licences izveidošanai no paša sākumā līdz brīdim, kad tā ir gatava tikt izsniegta lietotājam.

Dokuments
Ģeoportāla, Ģeoproduktu un pasūtījumu moduļa, Informācijas sadaļas lietotāja rokasgrāmata
GEO-LR-v1.00-01.07.2017
Dokuments ir izveidots kā uzdevumorientēts instruktīva tipa dokuments, kurā aprakstītas darbības, kas nepieciešamas portāla lietotājam.

Dokuments strukturēts 11 nodaļās, kurās pēc nepieciešamības veidotas apakšnodaļas.

Dokuments


Infografikas

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Kas ir Latvijas Ģeoportāls?
GEO-INFO-v1.00-01.07.2017
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls par to, kas ir Latvijas Ģeoportāls
Infografika
Servisu publicēšana Latvijas Ģeoportālā
GEO-INFO2-v1.00-01.07.2017
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls par servisu publicēšanu Latvijas ĢeoportālāInfografika
Ģeotelpisko datu apmaiņa, izmantojot ĢDS
GDS-INFO-v1.00-01.07.2017
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls par ģeotelpisko datu apmaiņu, izmantojot ĢDSInfografika
Datu nodošana uz INSPIRE
INSP-INFO-v1.00-01.07.2017
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls par datu nodošanu uz INSPIREInfografika


Vadlīnijas un standarti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm
GDS-VDL-V1.2-15.07.2013
Dokumenta mērķis ir aprakstīt Ģeotelpiska datu savietotāja informācijas sistēmas (turpmāk tekstā ĢDS) noteikumus metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm - datu turētājiem un datu saņēmējiem.Dokuments
Ģeotelpisko datu savietotāja datu kvalitātes uzraudzības politika
GDS-KUP-V1.00-29.01.2013
Dokumenta mērķis ir aprakstīt Ģeotelpiska datu savietotāja informācijas sistēmas (turpmāk tekstā ĢDS) datu kvalitātes uzraudzības politiku ģeotelpisko datu turētājiem, kuri nodos ģeotelpiskos datus citām informācijas sistēmām, izmantojot ĢDS. Dokuments sniedz datu turētājiem ieteikumus datu kvalitātes nodrošināšanai un definē ar kvalitāti saistītās aktivitātes un atbildības.Dokuments
Ģeotelpisko datu savietotāja un Ģeoportāla lietotāju tiesību piešķiršanas veidlapa
GEO-TPV-v1.00-24.04.2018
Veidlapa ir paredzēta Ģeotelpisko datu savietotāja (Dalītas piekļuves pārvaldības sistēma un Ģeotelpisko metadatu katalogs) un Ģeoportāla datu turētāja tiesību pieteikšanai. Datu turētājām  ir jāaizpilda lietotāja pieprasīšanas veidlapa un jānosūta tā uz pasts@vraa.gov.lvDokuments


Arhīvs

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm
GDS-VDL-V1.1-09.04.2013
Dokumenta mērķis ir aprakstīt Ģeotelpiska datu savietotāja informācijas sistēmas (turpmāk tekstā ĢDS) noteikumus metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm - datu turētājiem un datu saņēmējiem.Dokuments
Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm
GDS-VDL-V1.00-08.03.2012
Dokumenta mērķis ir aprakstīt Ģeotelpiska datu savietotāja informācijas sistēmas (turpmāk tekstā ĢDS) noteikumus metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm - datu turētājiem un datu saņēmējiem.Dokuments