Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Instrukcija novērtējuma komponentes ievietošanai e-pakalpojumosInstrukcija Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) novērtējuma komponentes ievietošanai institūcijas elektronisko pakalpojumos, kas izstrādāti, izmantojot e-pakalpojumu ietvaru un izmitināti Latvija.gov.lvInstrukcija
E-pakalpojuma reģistrācijas veidlapa

Veidlapa iestādēm jauna e-pakalpojuma reģistrēšanai Latvija.lv portālā. 

Veidlapa jānosūta elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

Veidlapa
E-pakalpojuma apraksta šablons
v.2.09. - 15.12.2023.
Iestādes nosūta aizpildītu formu VRAA, kad tiek reģistrēts e-pakalpojums.Forma
Tiesību pieprasījuma veidlapa
v.2.04. - 17.04.2024.
Veidlapa VISS un Latvija.lv tiesību piešķiršanai izstrādātājiem, testētājiem un e-pakalpojumu pārzinim, kas veiks e-pakalpojumu ieviešanu izmantojot 2020.gada e-pakalpojumu izstrādes un izpildes platformu.Veidlapa
Informatīvs materiāls
v.1.0 - 30.03.2021.
Informatīvs materiāls valsts iestādēm un pašvaldībām par Latvija.lv e-pakalpojumu galveniem ieguvumiem un ieviešanas procedūru.Dokuments
Pārskats par e-pakalpojuma atbilstību vadlīnijām
v.1.00. - atjaunots portālā 29.06.2021.
Paraugs, kas tiks izmantots veidojot pārskatu par e-pakalpojuma atbilstību vadlīnijām. Pārbaude tiek veikta pirms Akcepttestēšanas akta sagatavošanas.Paraugs


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
E-pakalpojumu izstrāde - 2020. gada platforma
v.1.04. - 16.04.2024.
Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt vadlīnijas, kuras nosaka un ietekmē e-pakalpojumu izstrādes procesu, izmantojot VISS infrastruktūru, kā arī aprakstīt e-pakalpojumu realizācijas tehniskos aspektus bez konkrētas tehnoloģijas pielietojuma. Dokuments nav paredzēts likumdošanas vai organizatorisko pasākumu aprakstīšanai e-pakalpojumu izstrādes un ieviešanas gaitā.Vadlīnijas
E-pakalpojumu arhitektūras izstrādes vadlīnijas
v.1.05. - 16.04.2024.

Dokumenta mērķis ir definēt valsts un pašvaldības institūciju elektronisko pakalpojumu izveides vadlīnijas, uzbūves pamatnostādnes un konceptuālos risinājumus, kas kalpotu par pamatu e-pakalpojumu plānveidīgai un saskaņotai attīstībai.

Vadlīnijas
E-pakalpojumu vizuālā izskata ievērošanas vadlīnijas
v.1.11. - atjaunots portālā 16.04.2024

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt vadlīnijas, kuras nosaka prasības e-pakalpojumu vizuālā izskata izstrādei. Dokumentā ir sniegtas apraksts par pielietojamo cilvēkorientātas izstrādes procesu un prasībām vizuālā dizaina izstrādē.

Vadlīnijas
Portāla dizaina vadlīniju dokuments
v.1.18. - atjaunots portālā 16.04.2024

Dokumenta uzdevums ir ieskicēt vizualizācijas un sniegt vadlīnijas portāla www.latvija.lv izstrādātājiem. Papildus dokumentā ir grafiskā dizaina elementi e-pakalpojumu ietvara jaunai versijai.

Lai atvērt dokumentā esošās saites Jums ir jābūt piekļuvei pie aģentūras testa vides, atbilstoši e-pakalpojumu izstrādes procedūrai.

Vadlīnijas
E-pakalpojumu izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam
v.1.27. - 16.04.2024.

Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar LVP e-pakalpojumu veidošanas principiem, integrāciju ar LVP, piedāvātajām bibliotēkām, kā arī nodrošināt citu e-pakalpojumu izstrādes uzsākšanai nepieciešamo informāciju.

Dokumentā iekļauts arī izstrādes vides apraksts un tās uzstādīšanas instrukcija.

Programmētāja rokasgrāmata
VISS sistēmas žurnāls. Koplietojuma bibliotēku apraksts
v.1.14.-16.04.2024.

Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar VISS sistēmas žurnāla koplietojuma bibliotēku aprakstu. E-pakalpojumiem, kas tiek izstrādāti izmantojot 2020.gada platformu svarīgi iepazīties ar 5.sadaļu, kas apraksta žurnalēšanu no konteinerizētām komponentēm.

Dokuments
Piegāžu procesa organizācija. Vadlīnijas un Helm pakotnes paraugi
v.1.06 - 16.04.2024.
Dokuments apraksta piegāžu procesa organizāciju, sniedzot informāciju par tehniskām prasībām pret komponentēm, kuras paredzēts nodot un izvietot VRAA Kubernetes klasterī, izmantojot automatizēto piegādes un izvietošanas procesu. Papildus iekļauj Helm pakotnes paraugus.Vadlīnijas