Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
E-pakalpojuma reģistrācijas veidlapa

Veidlapa iestādēm jauna e-pakalpojuma reģistrēšanai Latvija.lv portālā. 

Veidlapa jānosūta elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

Veidlapa
E-pakalpojuma apraksta šablonsIestādes nosūta aizpildītu formu VRAA, kad tiek reģistrēts e-pakalpojums.Forma


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
E-pakalpojumu izstrāde - 2020. gada platforma
Alfa versija. Tiks papildināts.
Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt vadlīnijas, kuras nosaka un ietekmē e-pakalpojumu izstrādes procesu, izmantojot VISS infrastruktūru, kā arī aprakstīt e-pakalpojumu realizācijas tehniskos aspektus bez konkrētas tehnoloģijas pielietojuma. Dokuments nav paredzēts likumdošanas vai organizatorisko pasākumu aprakstīšanai e-pakalpojumu izstrādes un ieviešanas gaitā.Vadlīnijas
E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam
v.1.08.

Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar LVP e-pakalpojumu veidošanas principiem, integrāciju ar LVP, piedāvātajām bibliotēkām, kā arī nodrošināt citu e-pakalpojumu izstrādes uzsākšanai nepieciešamo informāciju.

Dokumentā iekļauts arī izstrādes vides apraksts un tās uzstādīšanas instrukcija.

Programmētāja rokasgrāmata
E-pakalpojumu arhitektūras izstrādes vadlīnijas
Alfa versija. Tiks papildināts.

Dokumenta mērķis ir definēt valsts un pašvaldības institūciju elektronisko pakalpojumu izveides vadlīnijas, uzbūves pamatnostādnes un konceptuālos risinājumus, kas kalpotu par pamatu e-pakalpojumu plānveidīgai un saskaņotai attīstībai.

Vadlīnijas
E-pakalpojumu vizuālā izskata ievērošanas vadlīnijas
Alfa versija. Tiks papildināts.

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt vadlīnijas, kuras nosaka prasības e-pakalpojumu vizuālā izskata izstrādei. Dokumentā ir sniegtas apraksts par pielietojamo cilvēkorientātas izstrādes procesu un prasībām vizuālā dizaina izstrādē.

Vadlīnijas
Dizaina vadlīniju kontroļi
SDK

https://eservices-test.vraa.gov.lv/EservicePlatform.Controls.React/
https://eservices-test.vraa.gov.lv/EservicePlatform.Assets/
https://eservices-test.vraa.gov.lv/EservicePlatform.Controls.Html/
https://eservices-test.vraa.gov.lv/EservicePlatform.Controls.Mvc/
https://eservices-test.vraa.gov.lv/EservicePlatform.Controls.DevExtreme/

SDK