Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
API Pārvaldnieka Veidlapa
v.22.01.2024.

Veidlapa API Pārvaldnieka lietotāju izveidošanai un tiesību piešķiršanai API Izstrādātāju vai API Publicētāju portālam. Tā jāaizpilda norādot visu nepieciešamo informāciju, jāparaksta un jānosūta Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi vai e-pastu pasts@vraa.gov.lv, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010). 

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

 

API Publicēšanas procedūra pieejama šeit.

API Abonēšanas procedūra pieejama šeit. 

Dokuments
Datu ņēmēja veidlapa
v.22.01.2024

Veidlapas paraugs, kuru izmantot pieprasot atļauju izmantot datu devēja API Pārvaldniekā reģistrētu tīmekļa pakalpi, ja datu devējs nav API Pārvaldniekā publicējis veidlapu. 

Veidlapu aizpilda datu ņēmējs un nosūta datu devējam bez Aģentūras iesaistes.

 

Ja Datu ņēmējam vēl nav piekļuves API Pārvaldniekam, tad nepieciešams aizpildīt API Pārvaldnieka veidlapu un nosūtīt Aģentūrai.

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

 

 

API Abonēšanas procedūra pieejama šeit.

Dokuments
Infografika
v.10.09.2020
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls, kurā salīdzināts API Pārvaldnieks un Pieprasījumu serviss.Dokuments
API aprakstīšanas un publicēšanas vadlīnijas 4.0
V2.5 05.01.2024

JAUNS! 

v2.5 izmaiņas:

 

- Pievienota nodaļa par servisu testēšanu izmantojot Postman
- Pievienota sadaļa par atļauju piesķiršanas kārtību
- Papildināta izstrādātāju portāla nodaļa par tiesību pieprasīšanu
- Pievienota sadaļa par piekļuves talona iegūšanu izmantojot sertifikātu
- Izņemta sadaļa par autorizācijas talona iegūšanu izmantojot lietotājvārdu/paroli
- Pievienota informācija par izmaiņām servisu publicēšanas procesā

- Papildināts atbilstoši izmaiņām servisu un atļauju reģistrēšanas sadaļās

 

 

API Publicētāju 4.0 un API Izstrādātāju 4.0 portāla lauku skaidrojumi un izmantošanas vadlīnijas

Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Programmētāja rokasgrāmata
v.1.15.

Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar API Pārvaldnieka izmantošanas principiem. Detalizēta informācija par datu apmaiņu izveidi ir pieejama datu apmaiņas izveides vadlīnijās.

Dokuments
Datu apmaiņas izveides vadlīnijas
v.2.23. - atjaunots 06.03.2024.
JAUNS! Šajā dokumentā ir aprakstītas datu apmaiņas iespējas, to veidošana, izsaukumu piemēri un citi ieteikumi, kā arī informācija, kura sniedz atbalstu datu apmaiņu izstrādātājiem. Vadlīnijas


Programmatūra

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Java koda piemēri
v.1.2.0.-13.06.2021.
Java koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu. Programmatūra
PHP koda piemēri
v.1.2.0.-06.06.2022.
PHP koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
.NET 6.0 koda piemēri
v.1.2.1.-11.08.2022.
.NET 6.0 koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu. Izmantojams ar Visual Studio 2022Programmatūra
.NET Framework koda piemēri
v.1.2.0.-16.04.2021.
.NET Framework 4.8 koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra


Arhīvs

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Java koda piemēri
v.1.1.8.-11.02.2021.
Java koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
.Net koda piemēri
v.1.2.0.-15.04.2021
.Net koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
PHP koda piemēri
v.1.1.8.-11.02.2021.
PHP koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu. Programmatūra