Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Veidlapa Datu devējam
v.22.12.2020

Veidlapa par piekļuves nodrošināšanu datu ņēmējam API Pārvaldniekā reģistrētajām tīmekļa pakalpēm. Veidlapu aizpilda un nosūta datu devējs.

Veidlapa jānosūta elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

 

API Abonēšanas procedūra pieejama šeit.

Dokuments
API Pārvaldnieka Veidlapa
v.22.12.2020.

Veidlapa API Publicētāju portāla lietotāja izveidošanai un tiesību piešķiršanai izstrādātājiem, testētājiem, Iestādēm-datu devējiem. Tā jāaizpilda norādot visu nepieciešamo informāciju, jāparaksta un jānosūta Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv vai Aģentūras e-adresi (gadījumā, ja datu ņēmējam ir aktivizēts e-adreses konts), vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010). 

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

 

API Publicēšanas procedūra pieejama šeit.

 

Dokuments
API aprakstīšanas un publicēšanas vadlīnijas
v.05.08.2020.

Kārtība, kādā datu devēji publicē un apraksta savā pārziņā esošās programmsaskarnes (API) API Pārvaldnieka Publicētāju (Publisher) portālā, kā arī operācijas (scope) un klienta lietojuma nosaukuma veidošanas principi. 

Piekļuve API jāierobežo ar operāciju (scope),izņemot gadījumos, kad normatīvajos aktos ir noteikts, ka servisa atgrieztie dati ir brīvi pieejami ikvienam.

Dokuments
Infografika
v.10.09.2020
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls, kurā salīdzināts API Pārvaldnieks un Pieprasījumu serviss.Dokuments
API Pārvaldnieka lauku skaidrojumi
v.18.09.2020.
API Publicētāju un API Izstrādātāju portāla lauku skaidrojumi.Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Datu apmaiņas izveides vadlīnijas
v.2.18. - atjaunots 19.04.2021.
Šajā dokumentā ir aprakstītas datu apmaiņas iespējas, to veidošana, izsaukumu piemēri un citi ieteikumi, kā arī informācija, kura sniedz atbalstu datu apmaiņu izstrādātājiem. Vadlīnijas
Programmētāja rokasgrāmata
v.1.15.

Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar API Pārvaldnieka izmantošanas principiem. Detalizēta informācija par datu apmaiņu izveidi ir pieejama datu apmaiņas izveides vadlīnijās.

Dokuments


Programmatūra

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Java koda piemēri
v.1.1.8.-11.02.2021.
Java koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
.NET5.0 koda piemēri
v.1.2.0.-16.04.2021.
.NET5.0 koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
.NET Framework koda piemēri
v.1.2.0.-16.04.2021.
.NET Framework 4.8 koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
PHP koda piemēri
v.1.1.8.-11.02.2021.
PHP koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra


Arhīvs

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
.Net koda piemēri
v.1.1.8.-11.02.2021.
.Net koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra