Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Veidlapa Datu devējam
v.22.12.2020

Veidlapa par piekļuves nodrošināšanu datu ņēmējam API Pārvaldniekā reģistrētajām tīmekļa pakalpēm. Veidlapu aizpilda un nosūta datu devējs.

Veidlapa jānosūta elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

 

API Abonēšanas procedūra pieejama šeit.

Dokuments
API Pārvaldnieka Veidlapa
v.22.12.2020.

Veidlapa API Publicētāju portāla lietotāja izveidošanai un tiesību piešķiršanai izstrādātājiem, testētājiem, Iestādēm-datu devējiem. Tā jāaizpilda norādot visu nepieciešamo informāciju, jāparaksta un jānosūta Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv vai Aģentūras e-adresi (gadījumā, ja datu ņēmējam ir aktivizēts e-adreses konts), vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010). 

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

 

API Publicēšanas procedūra pieejama šeit.

 

Dokuments
Infografika
v.10.09.2020
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls, kurā salīdzināts API Pārvaldnieks un Pieprasījumu serviss.Dokuments
API aprakstīšanas un publicēšanas vadlīnijas 4.0
V2.4 21.08.2023

JAUNS! 

v2.4 izmaiņas:

 

- Pievienota nodaļa par servisu testēšanu izmantojot Postman
- Pievienota sadaļa par atļauju piesķiršanas kārtību
- Papildināta izstrādātāju portāla nodaļa par tiesību pieprasīšanu
- Pievienota sadaļa par autorizācijas talona iegūšanu izmantojot sertifikātu
- Izņemta sadaļa par autorizācijas talona iegūšanu izmantojot lietotājvārdu/paroli
- Pievienota informācija par izmaiņām servisu reģistrēšanas un publicēšanas procesā

 

 

API Publicētāju 4.0 un API Izstrādātāju 4.0 portāla lauku skaidrojumi un izmantošanas vadlīnijas

Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Programmētāja rokasgrāmata
v.1.15.

Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar API Pārvaldnieka izmantošanas principiem. Detalizēta informācija par datu apmaiņu izveidi ir pieejama datu apmaiņas izveides vadlīnijās.

Dokuments
Datu apmaiņas izveides vadlīnijas
v.2.22. - atjaunots 04.09.2023.
JAUNS! Šajā dokumentā ir aprakstītas datu apmaiņas iespējas, to veidošana, izsaukumu piemēri un citi ieteikumi, kā arī informācija, kura sniedz atbalstu datu apmaiņu izstrādātājiem.  Vadlīnijas


Programmatūra

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Java koda piemēri
v.1.2.0.-13.06.2021.
Java koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu. Programmatūra
PHP koda piemēri
v.1.2.0.-06.06.2022.
PHP koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
.NET 6.0 koda piemēri
v.1.2.1.-11.08.2022.
.NET 6.0 koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu. Izmantojams ar Visual Studio 2022Programmatūra
.NET Framework koda piemēri
v.1.2.0.-16.04.2021.
.NET Framework 4.8 koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra


Arhīvs

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Java koda piemēri
v.1.1.8.-11.02.2021.
Java koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
.Net koda piemēri
v.1.2.0.-15.04.2021
.Net koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu.Programmatūra
PHP koda piemēri
v.1.1.8.-11.02.2021.
PHP koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Datu apmaiņas izveides vadlīnijas" dokumentu. Programmatūra