Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Veidlapa
v.03.07.2020.

Veidlapa VISS un API Pārvaldnieka tiesību piešķiršanai izstrādātājiem, testētājiem, Iestādēm datu devējiem un Iestādēm datu ņēmējiem. Tā jāaizpilda norādot visu nepieciešamo informāciju, jāparaksta un jānosūta Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

 

API Publicēšanas procedūra pieejama šeit.

API Abonēšanas procedūra pieejama šeit.

Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Datu apmaiņas izveides vadlīnijas
v.2.03.
Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt datu apmaiņas iespējas “sistēma-sistēma” gadījumā, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) kā integrācijas platformu no datu saņēmēja (klienta) viedokļa. Dokuments
Programmētāja rokasgrāmata
v.1.07.

API Pārvaldnieks ir VISS infrastruktūrai pielāgots WSO2 API Pārvaldnieka risinājums, kas nodrošina iespēju VISS infrastruktūrā centralizēti izveidot un publicēt REST API un SOAP servisus, nodrošinot šo servisu drošību un izsaukumu maršrutēšanu. 

Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar API Pārvaldnieka izmantošanas principiem.

Dokuments


Programmatūra

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Java koda piemēri
v.1.0.2.-14.02.2020.
Java koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Programmētāja rokasgrāmatu".Programmatūra
.Net koda piemēri
v.1.0.2.-14.02.2020.
.Net koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Programmētāja rokasgrāmatu".Programmatūra
PHP koda piemēri
v.1.0.2.-14.02.2020.
PHP koda piemēri API Pārvaldniekā publicēto servisu/API izsaukšanai. Jāizmanto kopā ar "Programmētāja rokasgrāmatu".Programmatūra