Autentifikācija

 


Pievienojoties TVP

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Čatbota jautājumu vadlīnijas
PT1
Lai TVP virtuālais asistents Zintis spētu atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem precīzi un saruna veidotos raita, saturu jāsagatavo atbilstoši vadlīnijām.Dokuments
Ēkas piekļūstamības instrukcija
PT2
TVP lapās kontaktu sadaļās gan visai iestādei, gan katrai struktūrvienībai ir jānorāda, kā ēkā var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem – gan ar attēlu, gan pavadošo tekstu.Dokuments
ĢeoLatvija konfigurācijas instrukcija
PT3
TVP izmanto GeoLatvija.lv kartes, lai atspoguļotu dažādas atrašanās vietas. Lai tīmekļvietnē būtu redzama konkrēta atrašanās vieta kartē, ir jāveic konfigurāciju GeoLatvija.lv un tīmekļvietnes pusē.Dokuments


Pamacibas un vadlinijas

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Administratoru rokasgrāmata
PV2
Rokasgrāmata ir paredzēta Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu platformas pārvaldības lietotāju atbalstam.Dokuments
Labās prakses vadlīnijas satura ievadīšanai, noformēšanai un publicēšanai
PV3
Vadlīnijas ir radītas, lai palīdzētu satura administratoriem ērtāk ievietot saturu un citus elementus tīmekļvietnē, lai tie būtu atbilstoši tehniskajiem tīmekļvietņu parametriem un lietotājiem saturs tiktu attēlots ērti uztverams.Dokuments
Lietotāju rokasgrāmata
PV1
Rokasgrāmata ir paredzēta Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības un satura pārvaldības lietotāju atbalstam, satura pārvaldīšanai.Dokuments


Video pamācības

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Informācijas vizualizēšana – Kristaps Pētersons
VP1

Video apmācību materiāls par informācijas vizualizēšanu un informācijas teoriju pieejams Ministru kabineta YouTube kanālā:

https://www.youtube.com/watch?v=RyUbmGD4TgQ&list=PLxxK65h4EFyeCYQ2Tv_mE1HCeaMU9pxUV&index=7&t=0s
Saite
Viegli lasīt – Daina Podziņa
VP2

Video apmācību materiāls par to, kā uzrakstīt tekstu vieglajā valodā pieejams Ministru kabineta YouTube kanālā:

https://www.youtube.com/watch?v=LjjFgLdvOKo&list=PLxxK65h4EFyeCYQ2Tv_mE1HCeaMU9pxUV&index=6&t=0s

Saite


Procesu apraksti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Lapu pārslēgšana
PA3
Procesa apraksts, lai sagatavoto tīmekļvietni padarītu publisku, nomainot to pret esošo vietni.Dokuments
Kļūdas pieteikšana publicētai tīmekļvietnei
PA2
Ja satura administrators publicētā lapā pamana kādu nepilnību tīmekļvietnes publiskajā vai administrācijas pusē, to ir jāpiesaka VRAA atbalsta dienestam sekojot instrukcijai (atbalsts@vraa.gov.lv) Dokuments
Kļūdas pieteikšana tīmekļvietnei pirms publicēšanas vidē
PA1
Ja satura administrators pamana kādu nepilnību tīmekļvietnes publiskajā vai administrācijas pusē pirms lapa ir publicēta, to ir jāpiesaka projekta izstrādātājiem un konsultantiem: ruta.zeltina@softikom.lv; ilva.iljina@cconsulting.lvDokuments


Administrativie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Iestādes pieteikums GeoLatvija.lv
AD2
Lai GeoLatvija.lv izveidotās iestādes kartes būtu piesaistītas iestādes profilam nevis privātpersonai, iestādei ir jāpiesaka Valsts reģionālās attīstības aģentūrai cilvēki, kuri būs tīmekļvietnes satura administratori, kuriem vajag iespēju veidot ĢeoLatvija kartes. Aizpildītā anketa jāsūta VRAA.
Dokuments
Iestādes pieteikums TVP
AD1
Pieteikuma anketaTVP  iestādei, kura vēlas savu mājaslapu pārcelt uz Tīmekļvietņu vienoto platformu. Anjetā arī norādāms lapas galvenais tehniskais administrators no iestādes puses. Aizpildītā anketa jāsūta projekta vadītājai Vitai Vodinskai: vita.vodinska@mk.gov.lvDokuments