Autentifikācija

 


Pievienojoties TVP

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Čatbota jautājumu vadlīnijas
PT1
Lai TVP virtuālais asistents Zintis spētu atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem precīzi un saruna veidotos raita, saturu jāsagatavo atbilstoši vadlīnijām.Dokuments
Ēkas piekļūstamības instrukcija
PT2
TVP lapās kontaktu sadaļās gan visai iestādei, gan katrai struktūrvienībai ir jānorāda, kā ēkā var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem – gan ar attēlu, gan pavadošo tekstu.Dokuments
ĢeoLatvija konfigurācijas instrukcija
PT3
TVP izmanto GeoLatvija.lv kartes, lai atspoguļotu dažādas atrašanās vietas. Lai tīmekļvietnē būtu redzama konkrēta atrašanās vieta kartē, ir jāveic konfigurāciju GeoLatvija.lv un tīmekļvietnes pusē.Dokuments


Pamācības un vadlīnijas

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Lietotāju rokasgrāmata

Rokasgrāmatā aprakstītas Tīmekļvietņu vienotajā platformā izveidoto tīmekļvietņu administrēšanas iespējas.

AKTUALIZĒTA 22.01.2021

Dokuments
Labās prakses vadlīnijas satura ievadīšanai, noformēšanai un publicēšanaiVadlīnijas ir radītas, lai palīdzētu satura administratoriem ērtāk ievietot saturu un citus elementus tīmekļvietnē, lai tie būtu atbilstoši tehniskajiem tīmekļvietņu parametriem un lietotājiem saturs tiktu attēlots ērti uztverams.Dokuments
ARKA aptauju veidošanas rīksPrezentācija par ARKA aptaujas rīku, tā iespējām. Iestāde var veidot dažādas aptaujas ARKA rīkā un aptaujas izveidot savā tīmekļvietnē. Kontaktpersona par ARKA rīku monta.locmele@varam.gov.lvDokuments
Kontaktu uzpildes API
API funkcionalitātes apraksts, kas nodrošinās iespēju iestādēm ielādēt TVP kontaktu datus no savām sistēmām un xls datnēm.
 
Dokuments
Kontrolsaraksts pirms tīmekļvietnes migrācijasKontrolsaraksts ar pirmajiem soļiem, kas jāpaveic iestādei, kura grasās pievienoties TVP.Dokuments
Kontrolsaraksts pirms tīmekļvietnes publicēšanasKontrolsaraksts ar soļiem, kas jāpaveic iestādei, kuras lapa ir pārmigrēta un tā tiek gatavota publicēšanaiAttēls


Video pamācības

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Informācijas vizualizēšana – Kristaps Pētersons
VP1

Video apmācību materiāls par informācijas vizualizēšanu un informācijas teoriju pieejams Ministru kabineta YouTube kanālā:

https://www.youtube.com/watch?v=RyUbmGD4TgQ&list=PLxxK65h4EFyeCYQ2Tv_mE1HCeaMU9pxUV&index=7&t=0s
Saite
Viegli lasīt – Daina Podziņa
VP2

Video apmācību materiāls par to, kā uzrakstīt tekstu vieglajā valodā pieejams Ministru kabineta YouTube kanālā:

1. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=HEhGN30Pgtg&list=PLxxK65h4EFyeCYQ2Tv_mE1HCeaMU9pxUV&index=4&t=0s

2. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=5_IvwfaJoJk&list=PLxxK65h4EFyeCYQ2Tv_mE1HCeaMU9pxUV&index=3&t=0s

3. daļa: https://www.youtube.com/watch?v=IcfTu8U_B8o&list=PLxxK65h4EFyeCYQ2Tv_mE1HCeaMU9pxUV&index=2&t=0s

Saite
Digitālā satura un vietnes lietotāju pieredzes (UX) veidošana – Līga Lētiņa
VP3

Video apmācību materiāls par digitālā satura veidošanu un tīmekļvietnes lietotāja pieredzi pieejams Ministru kabineta YouTube kanālā:

https://www.youtube.com/watch?v=DqhzkDxgxLw&list=PLxxK65h4EFyeCYQ2Tv_mE1HCeaMU9pxUV&index=6&t=15s

Saite
Kā strādāt ar TVP satura vadības sistēmu (CMS)" un aprakstā
VP4

Videopamācība par TVP pieejamo funkcionalitāti un kā to administrēt. TVP lietotāja rokasgrāmata video formātā:

https://www.youtube.com/watch?v=2ksIIhmFcO4&list=PLxxK65h4EFyeCYQ2Tv_mE1HCeaMU9pxUV&index=5&t=0s

Saite
Virtuālā asistenta satura ievadīšana administrācijas vidē Video apmācību materiāls par to, kā ievadīt jautājumus un atbildes virtuālā asistenta administrācijas sistēmā, lai tas spētu sarunāties ar mājaslapas lietotāju pieejams Ministru kabineta YouTube kanālā: https://www.youtube.com/watch?v=rpVwTLV4x64&amp%3Bfeature=youtu.be&amp%3Bab_channel=Vald%C4%ABbasm%C4%81ja Saite
Virtuālā asistenta sarunu skata pārvaldīšanaVideo pamācība par to, kā pārskatīt lietotāju sarunas ar virtuālo asistentu.Video


Procesu apraksti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Kļūdas pieteikšana tīmekļvietnei pirms publicēšanas vidē
PA1
Ja satura administrators pamana kādu nepilnību tīmekļvietnes publiskajā vai administrācijas pusē pirms lapa ir publicēta, to ir jāpiesaka projekta izstrādātājiem un konsultantiem: ruta.zeltina@softikom.lv; ilva.iljina@cconsulting.lvDokuments
Kļūdas pieteikšana publicētai tīmekļvietnei
PA2
Ja satura administrators publicētā lapā pamana kādu nepilnību tīmekļvietnes publiskajā vai administrācijas pusē, to ir jāpiesaka VRAA atbalsta dienestam sekojot instrukcijai (atbalsts@vraa.gov.lv) Dokuments
Lapu pārslēgšana
PA3
Procesa apraksts, lai sagatavoto tīmekļvietni padarītu publisku, nomainot to pret esošo vietni.Dokuments


Administrativie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Iestādes pieteikums TVP
AD1
Pieteikuma anketaTVP  iestādei, kura vēlas savu mājaslapu pārcelt uz Tīmekļvietņu vienoto platformu. Anjetā arī norādāms lapas galvenais tehniskais administrators no iestādes puses. Aizpildītā anketa jāsūta projekta vadītājai Vitai Vodinskai: vita.vodinska@mk.gov.lvDokuments
Iestādes pieteikums GeoLatvija.lv
AD2
Lai GeoLatvija.lv izveidotās iestādes kartes būtu piesaistītas iestādes profilam nevis privātpersonai, iestādei ir jāpiesaka Valsts reģionālās attīstības aģentūrai cilvēki, kuri būs tīmekļvietnes satura administratori, kuriem vajag iespēju veidot ĢeoLatvija kartes. Aizpildītā anketa jāsūta VRAA.
Dokuments


Komunikācijai

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Baneri iestādēm
K1
TVP projekta baneri, kurus jāuzstāda uz adresi http://www.mk.gov.lv/timeklvietnes Baneri pieejami populārākajos valsts pārvaldes iestāžu baneru izmēros, t.sk., atsevišķs banera attēls TVP tīmekļvietnēm.Arhivēti attēlu faili
Pamata informācija par TVP projektu
K2
Informatīvs teksts, kurā ir minēta pamata informācija par TVP projektu.Dokuments