Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
VIRSIS lietotāju tiesību pieprasījuma veidlapa
VIRSIS-PFAS.LIET-v.1.1-03.02.2020
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) institūcijas koordinatora lietotāja tiesību piešķiršanas pieprasījuma veidlapa (iesniegums par norīkoto sistēmas VIRSIS valsts institūcijas koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumu Nr. 523 “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi” 12. punktam).Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
VIRSIS apraksts un lietošanas vadlīnijas
v1.2-35
Dokuments ietver VIRSIS aprakstu un VIRSIS lietošanas vadlīnijas, un ir paredzēts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas VIRSIS lietotājiem kā informatīvs palīgmateriāls ikdienas darbam.Dokuments
VIRSIS reģistru bloku un lauku apraksti
v1.2-12
Dokuments ietver visu VIRSIS reģistru informācijas lauku aprakstus, un ir paredzēts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas VIRSIS lietotājiem kā informatīvs palīgmateriāls ikdienas darbam ar VIRSIS.Dokuments
Palīgs iestādes VIRSIS lietotāju administratoram
VIRSIS-IEST.LIET.ADM-v.1.0-06.11.2019
Lietotāja palīgs institūcijas līmeņa VIRSIS lietotāju administratoram PFAS autentifikācijas izveidošanai institūcijas ietvaros ar atbilstošu VIRSIS lomu komplekta pievienošanu.Dokuments
Palīgs VARAM iestādes VIRSIS lietotāju administrēšanai
VIRSIS-VARAM.ADM-v.1.0-06.11.2019
Lietotāja palīgs VARAM lietotāju administratoram citas institūcijas lietotāju administratora PFAS autentifikācijas izveidošanai ar tai atbilstošo PFAS lomu komplekta pievienošanu.Dokuments