Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
AVIS veidlapa
v.19.09.2022

Veidlapa par piekļuves nodrošināšanu Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmai (AVIS) testa un produkcijas vidē. Veidlapu aizpilda un nosūta Atvieglojumu devēja iestādei, kas vēlas uzsākt integrāciju ar AVIS.

Veidlapa jānosūta elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu pa e-pastu uz pasts@vraa.gov.lv, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

 

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

Veidlapa
AVIS administratora veidlapa
v.19.09.2022

Veidlapa par piekļuves nodrošināšanu Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) administratora darba videi. Veidlapu aizpilda un nosūta AVIS pārzinis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija).

Veidlapa jānosūta parakstīta elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi _default@90001733697.

Veidlapa


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Programmatūras integrācijas instrukcija
v.3.1.
Dokumentā pieejami AVIS publisko API un to metožu apraksti, kā arī to izmantošanas mērķis. Dokuments paredzēts atvielgojumu devējiem, tirgotājiem un maksājumu apstrādātājiem ar mērķi nodrošināt integrāciju un datu apmaiņu ar AVIS.Instrukcija