Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
DIT lietotāju tiesību pieteikums
DIT_VLP_TIESIBAS-v.2.02

DIT lietotājtiesību pieteikums, ar kura palīdzību var pieprasīt gan DIT lietotāja izveidi piekļuvei pie DIT lietotāju saskarnes DIT kanālu un DIT pastkastes administrēšanai un FTPS vietnei datu saņemšanai/izplatīšanai, gan sistēmas lietotāju izveidei, iestādes sistēmas pieslēgšanai pie DIT WEB servisiem vai FTPS vietnes.

Lūdzam ņemt vērā, ka FTPS sistēmas lietotāja lomas tiek piešķirtas uz 1 gadu.

Valsts informācijas sistēmu savietotāja tiek izveidots/-i atsevišķs/-i sistēmas lietotājs/-i (lietotāji netiek piesaistīti kādai fiziskai personai). Sistēmas lietotājs nenodrošina piekļuvi pie DIT lietotāja saskarnes Valsts informācijas sistēmu savietotājā.


Iestādei piesakoties DIT pakalpojumam, ir jāizvērtē, vai Iestādes rīcībā ir Testa vides vai tikai Produkcijas vides sistēma. Kā arī jāizvērtē, vai pieslēgums tiks adaptēts DIT WEB servisa datu ņemšanai un nolikšanai. Iestādēm, kas neizmanto DIT WEB servisu, rekomendācija izmantot DIT FTPS vietni. Lai saņemtu konsultāciju izvērtēšanai, lūdzam vērsties Aģentūrā: atbalsts@vraa.gov.lv

Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
  
DIT FTPS pieslēguma instrukcija
DIT-INSTR_FTP-V1.1-13.11.2021
Dokumenta nolūks ir sniegt informāciju par pieslēguma izveidi pie Datu izplatīšanas tīkla FTPS saskarnes. Dokuments apraksta pieslēguma nosacījumus un parametrus testa un produkcijas videi.Dokuments
Integrācijas instrukcija (Datu izplatīšanas tīkls)
VISS_2016-II-DIT
Dokumenta nolūks ir sniegt informāciju par Datu izplatīšanas tīkla risinājuma integrāciju ar citām informācijas sistēmām. Dokumentā ir pieejama informācija par integrēšanas iespējām .NET, Java un PHP vidēs.Dokuments
Lietotāja rokasgrāmata (Datu izplatīšanas tīkls)
VISS_2016-DIT2-LR-V-2
Dokumenta nolūks ir sniegt vispārēju izpratni par Datu izplatīšanas tīklu, datu ievades pamatprincipiem un par moduļa darbību kopumā.Dokuments
Programmatūras projektējuma apraksts (Datu izplatīšanas tīkla Ārējās saskarnes)
DIT-AS-V1.10-20.11.2019
Dokumenta nolūks ir sniegt informāciju par Datu izplatīšanas tīkla ārējām saskarnēm kā arī sniegt informāciju par datu detalizēto projektējumu, kas ir pielietojams Datu izplatīšanas tīkla risinājuma integrācijai ar citām informācijas sistēmām.Dokuments