2. E-pakalpojuma izstrāde

Jauna e-pakalpojuma izstrāde Jauna e-pakalpojuma izstrāde Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Izstrādātājs Izstrādātājs Phase 1. E-pakalpojumu vadlīniju izpēte 1. E-pakalpojumu vadlīniju izpēte 3. E-pakalpojuma izstrādes veikšana 3. E-pakalpojuma izstrādes veikšana 4. E-pakalpojuma nodevuma piegāde 4. E-pakalpojuma nodevuma piegāde 5. E-pakalpojuma nodevuma uzstādīšana testa vidē 5. E-pakalpojuma nodevuma uzstādīšana testa vidē 6. Uzstādītā nodevuma testēšana testa vidē 6. Uzstādītā nodevuma testēšana testa vidē Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem 2. API Pārvaldniekā pieejamo tīmekļa pakalpju izpēte 2. API Pārvaldniekā pieejamo tīmekļa pakalpju izpēte

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1. E-pakalpojumu vadlīniju izpēte

Izstrādātāji un iestāde veic vadlīniju izpēti, lai izveidotu e-pakalpojumu, kas atbilst gan norādītajām veiktspējas, gan arī lietojamības prasībām.

! Jauni e-pakalpojumi jāizstrādā uz jaunās E-pakalpojumu izstrādes un izpildes vides (2020.gada platforma)

Saistošā dokumentācija e-pakalpojumu izstrādei 2020. gada platformā:

 

2. API Pārvaldniekā pieejamo tīmekļa pakalpju izpēte
Iestāde kopā ar izstrādātāju izvērtē API Izstrādātāju portālā jau pieejamās tīmekļa pakalpes. Gadījumā, ja kādu no tīmekļa pakalpēm nepieciešams izmantot e-pakalpojuma izpildē, iestāde sazinās ar tīmekļa pakalpes pārzini par tīmekļa pakalpes izmantošanu e-pakalpojumā.
3. E-pakalpojuma izstrādes veikšana

Izstrādātāji atbilstoši vadlīnijām izstrādā e-pakalpojumu un tā darbību nodrošinošās tīmekļa pakalpes. Izstrādes procesā iespējams izmantot VISS portālā pieejamās rokasgrāmatas un programmatūru (2020. gada platformā) (sk.punktu 1.)

4. E-pakalpojuma nodevuma piegāde

Izstrādātāji veic e-pakalpojuma piegādi, piegāžu kārtību saskaņojot ar Aģentūru, nosūtot e-pastu uz piegades@vraa.gov.lv. Pirmajā piegādē jābūt iekļautam arī aizpildītam e-pakalpojuma apraksta šablonam (pieejams "E-pakalpojumu izstrādes un izpildes vides" sadaļā "Administratīvie dokumenti"), lai Aģentūra veiktu e-pakalpojuma izpildes reģistrēšanu VISS e-pakalpojumu katalogā.

Reģistrē izstrādātos API Publicētāju testa vides portālā.
5. E-pakalpojuma nodevuma piegādes uzstādīšana testa vidē
Aģentūra 10 darbdienu laikā veic piegādes uzstādīšanu testa vidē un no e-pasta piegades@vraa.gov.lv informē par to iestādi un izstrādātājus.
6. Uzstādītā nodevuma testēšana testa vidē

Iestāde un izstrādātāji veic e-pakalpojuma testēšanu. Neatbilstību gadījumā atgriežas uz 2. soli, lai veiktu labojumus.

Nepieciešamības gadījumā e-pakalpojuma testēšanā var iesaistīties Aģentūras e-pakalpojuma ieviešanas kontaktpersona, par to iestādes pārstāvjiem vienojoties ar Aģentūras kontaktpersonu.

E-pakalpojuma darbināšanas nodrošināšanai izstrādātās tīmekļa pakalpes Aģentūra papildus rekomendē testēt arī ārpus e-pakalpojuma izpildes vides, lai pārliecinātos par to pozitīvajiem un negatīvajiem testēšanas scenārijiem, kā arī veiktspēju.