3. E-pakalpojuma akcepttestēšana

Akceptestēšana Akceptestēšana Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Phase 1. Akcepttestēšanas veikšana 1. Akcepttestēšanas veikšana 2. Auditpierakstu sagatavošana 2. Auditpierakstu sagatavošana 3.b Organizē nepieciešamo labojumu veikšanu 3.b Organizē nepieciešamo labojumu veikšanu 3.a Akcepttestēšanas akta sagatavošana 3.a Akcepttestēšanas akta sagatavošana 5. Akcepttestēšanas akta saskaņošana 5. Akcepttestēšanas akta saskaņošana Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem 4. E-pakalpojuma demonstrācija Aģentūras atbalsta dienesta da... 4. E-pakalpojuma demonstrācija Aģentūras atbalsta dienesta darbiniekiem

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1. Akcepttestēšanas veikšana
Ja e-pakalpojuma testēšana ir veiksmīga un nav nepieciešami labojumi, var organizēt e-pakalpojuma uzstādīšanu produkcijas vidē. Pirms uzstādīšanas produkcijas vidē ir nepieciešams veikt akcepttestēšanu, vairākkārt izpildot gan pozitīvos, gan negatīvos scenārijus. Pēc akcepttestēšanas veikšanas iestāde informē Aģentūru par laika periodu, kurā veikta akcepttestēšana. Saņemot informāciju no iestādes, Aģentūra sagatavo pārskatu par e-pakalpojuma atbilstību vadlīnijām, pārskata paraugs ir pieejams šeit.
2.
Auditpierakstu sagatavošana Aģentūras atbildīgā kontaktpersona sagatavo auditpierakstus par iestādes norādīto laika periodu.Iestāde tiek informēta par rezultātu. Ja akcepttestēšanas dati atbilst VISS vadlīniju prasībām un E-pakalpojumu akceptēšanas nosacījumiem (E-pakalpojumu izstrāde (2020.gada platforma. Vadlīnijas), Aģentūra gatavo akcepttestēšanas aktu (solis 3.A), savukārt, ja ir nepieciešams uzlabot rādītājus, Aģentūra informē iestādi par nepieciešamību veikt labojumus (solis 3.B).
3.a Akcepttestēšanas akta izveidošana
Aģentūra sagatavo akcepttestēšanas aktu, kas apstiprina, ka e-pakalpojumu var uzstādīt produkcijas vidē.
3.b
Organizē nepieciešamo labojumu veikšanu
Ja akcepttestēšanā secināts, ka e-pakalpojums neatbilst VISS vadlīnijām, izstrādātāji veic nepieciešamos labojumus un piegādā programmatūras labojumus.
4.
E-pakalpojuma demonstrācija Aģentūras atbalsta dienesta darbiniekiem

Lai Aģentūras atbalsta dienests e-pakalpojuma ekspluatācijas laikā varētu nodrošināt e-pakalpojuma izmantotājiem pilnvērtīgu 1. līmeņa atbalstu, pirms e-pakalpojuma ieviešanas produkcijas vidē tiek organizēta e-pakalpojuma darbības demonstrācija, kā arī tiek sniegts ieskats ar e-pakalpojumu saistītajos biznesa jautājumos un procesos. E-pakalpojuma darbību testa vidē Aģentūras atbalsta dienesta darbiniekiem demonstrē iestādes pārstāvis, par demonstrācijas laiku pirms tam vienojoties ar Aģentūras e-pakalpojuma ieviešanas kontaktpersonu.

Ja demonstrācijas laikā tiek konstatētas tehniskās vai vizuālās neatbilstības VISS vadlīnijām, iestādei nepieciešams veikt labojumus. 

5.
Akcepttestēšanas akta saskaņošana

Iestāde un Aģentūras kontaktpersonas savstarpēji e-pastos saskaņo sagatavoto akcepttestēšanas aktu un organizē tā abpusēju parakstīšanu.