1. Lietotāja izveide

Lietotāja izveide Lietotāja izveide Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Phase Sākums Sākums 1.1 Aizpildīt un nosūtīt veidlapu par lietotāja izveidi 1.1 Aizpildīt un nosūtīt veidlapu par lietotāja izveidi 1.2 Izveidot lietotāju un nosūtīt rekvizītus 1.2 Izveidot lietotāju un nosūtīt rekvizītus 1.3 Nomainīt paroli VISS portālā 1.3 Nomainīt paroli VISS portālā Procesa beigas Procesa beigas

Nr.

Solis 

Soļa apraksts

 Atbildīgais 

Aktivitātes rezultāts 

 1.1  Aizpildīt un nosūtīt veidlapu par lietotāja izveidi  Lietotājs ar prasīto informāciju aizpilda veidlapu, iestāde paraksta un nosuta to uz VRAA oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv   Iestāde Iesniegts pieteikums
 1.2  Izveidot lietotāju un nosūtīt rekvizītus  Aģentūra apstrādā pieteikumu, izveido lietotāju un pārsuta lietotāja rekvizītus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi  Aģentūra Nodots uzdevums izpildei
 1.3  Nomainīt paroli VISS portālā  Iestāde pieslēdzas VISS portālam (https://visstv.vraa.gov.lv/ (testa vide) vai https://viss.gov.lv/ (produkcijas vide)) un nomaina sākotnējo paroli VISS portālā  Iestāde Ir aktivizēts lietotājs ar jauno paroli