2. Pievienot jaunu ģeotelpisko pakalpi DPPS lietotāju saskarnē (ĢDS sadaļā VISS portālā)

2. Pievienot jaunu ģeotelpisko pakalpi DPPS lietotāju saskarn... 2. Pievienot jaunu ģeotelpisko pakalpi DPPS lietotāju saskarnē (ĢDS sadaļā VISS portālā) Sākums Sākums 2.1 Atvērt Aizsargāto pakalpju katalogu 2.1 Atvērt Aizsargāto pakalpju katalogu 2.2 Pievienot ģeotelpisko pakalpi 2.2 Pievienot ģeotelpisko pakalpi 2.3 Saņemt datus no pakalpes 2.3 Saņemt datus no pakalpes 2.4 Aizpildīt formas pārējās cilnes 2.4 Aizpildīt formas pārējās cilnes 2.5 Saglabāt 2.5 Saglabāt Procesa beigas Procesa beigas

 

Nr. 

 

Solis 

 

Soļa apraksts (detalizēta informācija ir pieejama DPPS instrukcijas 3.4 sadaļā

 

 2.1  Atvērt Aizsargāto pakalpju katalogu  Iestāde atver DPPS lietotāja saskarnes Aizsargāto pakalpju katalogu produkcijas vai testa vidē
 2.2  Pievienot ģeotelpisko pakalpi  Lietotājs izvēlās pakalpes tipu un iekopē saiti uz ģeotelpisko pakalpi cilnē “Tehniskā informācija”
 2.3  Saņemt datus no pakalpes  Nospiest pogu «Saņemt datus no servisa» – ja pakalpes URL tika norādīts korekti, tad tiks iespējotas formas pārējās cilnes.
 2.4  Aizpildīt formas pārējās cilnes  Lietotājs aizpilda cilnes "Tehniskā informācija",  “Autentifikācijas metodes”, “Atbilžu žurnalēšanas līmeņi” un “Ierobežojumi” ar informāciju par pievienojamo pakalpi.
 2.5  Saglabāt  Lietotājs saglabā informāciju, nospiežot pogu "Saglabāt"