5. Pieprasīt DPPS licences izveidi

5. Pieprasīt DPPS licences izveidi 5. Pieprasīt DPPS licences izveidi Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Phase Sākums Sākums 5.1 Atsūtīt e-pastu par DPPS licences izveidi 5.1 Atsūtīt e-pastu par DPPS licences izveidi 5.2 Apstrādāt pieteikumu 5.2 Apstrādāt pieteikumu 5.3 Izveidot licenci 5.3 Izveidot licenci 5.4 Pārsūtīt licences saiti 5.4 Pārsūtīt licences saiti 5.5 Izplatīt licenci 5.5 Izplatīt licenci Procesa beigas Procesa beigas

 

Nr. 

Solis 

 Soļa apraksts

Atbildīgais 

Aktivitātes rezultāts 

 5.1  Aizpildīt pieteikumu par licences izveidi Lietotājs ar prasīto informāciju aizpilda pieteikumu  Iestāde Iesniegts pieteikums
 5.2  Apstrādāt pieteikumu Aģentūra apstrādā pieteikumu un izveido uzdevumu par licences izveidi.  Aģentūra Nodots uzdevums izpildei
 5.3  Izveidot licenci Aģentūra izveido licenci  Aģentūra Izveidota licence
 5.4  Pārsūtīt licences saiti Aģentūra pārsuta saiti ar DPPS licenci uz pieteikumā norādīto iestādes pārstāvja e-pastu  Aģentūra Lietotājs saņem saiti uz DPPS licenci
 5.5  Izplatīt licenci Iestāde izplata DPPS licenci saviem lietotājiem  Iestāde Iestādes lietotāji saņem piekļuvi pie licences