4. Publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā (www.geolatvija.lv)

4. Publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā 4. Publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā Iestāde Iestāde Phase Sākums Sākums 4.1 Aprakstīt ģeoproduktu Publisko pakalpojumu katalogā. 4.1 Aprakstīt ģeoproduktu Publisko pakalpojumu katalogā. 4.2 Aprakstīt ģeoprodukta metadatus ĢDS Metadatu katalogā. 4.2 Aprakstīt ģeoprodukta metadatus ĢDS Metadatu katalogā. 4.3 Aprakstīt un publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā. 4.3 Aprakstīt un publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā. Procesa beigas Procesa beigas

 Nr.

Solis 

Soļa apraksts 

 4.1  Aprakstīt ģeoproduktu Publisko pakalpojumu katalogā  Darbību kopums, ko veic iestāde, lai nopublicētu pakalpojumu Publisko pakalpojumu katalogā.
 4.2  Aprakstīt ģeoprodukta metadatus ĢDS Metadatu katalogā  Darbību kopums, ko veic iestāde, lai publicētu metadatus ĢDS Metadatu katalogā.
 4.3  Aprakstīt un publicēt ģeoproduktu Ģeoportālā  Darbību kopums, ko veic iestāde, lai publicētu ģeoproduktu Ģeoportālā.