3. Pievienot jaunu licenču sagatavi DPPS

3. Pievienot jaunu licenču sagatavi DPPS lietotāju saskarnē 3. Pievienot jaunu licenču sagatavi DPPS lietotāju saskarnē Sākums Sākums Procesa beigas Procesa beigas 3.1 Atvērt iestādes Licenču sagatavju katalogu 3.1 Atvērt iestādes Licenču sagatavju katalogu 3.2 Pievienot jauno licences sagatavi 3.2 Pievienot jauno licences sagatavi 3.3 Aizpildīt formas cilnes 3.3 Aizpildīt formas cilnes 3.4 Saglabāt 3.4 Saglabāt

 Nr.

Solis 

Soļa apraksts (detalizēta informācija ir pieejama DPPS instrukcijas 3.5 sadaļā) 

 

 3.1  Atvērt iestādes Licenču sagatavju katalogu  -
 3.2  Pievienot jauno licences sagatavi  -
 3.3  Aizpildīt formas cilnes  Lietotājs aizpilda vismaz sekojošos formas laukus – “Licenču sagataves nosaukums”, “Licenču sagataves apraksts”, “Derīga no”, “Derīga līdz”
 3.4  Saglabāt  -