Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Reģionālās attīstības indikatoru moduļa lietošanas noteikumi (spēkā 13.06.2019.)
RAIM-LN-V2.00

Valsts reģionālās attīstības aģentūras sagatavots un izstrādāts dokuments ar kuru jāiepazīstas un jāievēro visiem autorizētajiem RAIM sistēmas lietotājiem.

Aktualizēti 13.06.2019.
Dokuments
Reģionālās attīstības indikatoru moduļa tiesību pieprasījuma veidlapa
RAIM-VLP-V4.00

Šī forma ir paredzēta Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) lietotāju tiesību pieteikšanai un RAIM noteikumu ievērošanas apliecināšanai.

Dokuments
Informācija Reģionālās attīstības indikatoru moduļa autorizētajiem lietotājiem
RAIM-INFO-V1.00
Dokuments sniedz pamatinformāciju visiem RAIM autorizētās vides lietotājiem.Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Reģionālās attīstības indikatoru moduļa rokasgrāmata RAIM DAR autorizētajiem lietotājiem
RAIM-LDO_MSTR_AL-V3.0

Dokumenta mērķis ir sniegt informāciju par RAIM informācijas sistēmas jeb RAIM DAR lietošanu autorizētajiem lietotājiem.

Aktualizēti 01.10.2019.

Dokuments
Reģionālās attīstības indikatoru moduļa portāla (raim.gov.lv) rokasgrāmata publiskiem lietotājiem
RAIM-LDO_MSTR_PL-V3.00

Dokumenta mērķis ir sniegt informāciju par RAIM portāla lietošanu publiskiem lietotājiem.

Aktualizēti 01.10.2019.

Dokuments