Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Kā sagatavot publiskā pakalpojuma kartīti, kas pieejama Latvija.lv?
Infografika
Īss, vizuāls materiāls, kas sniegs atbalstu pakalpojumu apraksta izveidē.Dokumentācija
Pakalpojuma uzskaites datu ievade un apskate
Instrukcija

Šī dokumenta nolūks ir sniegt informāciju kā veikt pakalpojuma uzskaites datu ievadi Pakalpojumu kataloga "Statistika" sadaļā.

 

 

● Video: Kā veikt pakalpojumu uzskaites datu ievadi Pakalpojumu katalogā


Dokumentācija
Kā aizpildīt pakalpojuma apraksta kartīti?
Prezentācija
Informatīvs materiāls, kas sniegs atbalstu pakalpojumu aprakstu izveidē.Dokumentācija
Metodiskie ieteikumi valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldībai
Metodika

Šī dokumenta nolūks ir sniegt informāciju kā pareizi sagatavot lietotājam draudzīgu informāciju, ko ievadīt Pakalpojumu kataloga pakalpojuma kartītē.

 
Dokumentācija
Pakalpojuma atsaistīšana no šablona un piesaiste citam šablonam
Instrukcija
Šī dokumenta nolūks ir sniegt informāciju kā atsaistīt pakalpojuma aprakstu no šablona un piesaistīt to citam šablonam.
Dokumentācija
Valsts pārvaldes pakalpojuma kartītes aizpildes metodika
PK-MET-V.3.2-17.08.2018.
Šī dokumenta nolūks ir sniegt informāciju kā manuāli aizpildīt informāciju Pakalpojumu kataloga pakalpojuma kartītē. Sistemātiski iepazīstoties ar informāciju un sekojot norādēm par informācijas aizpildi, ir iespējams veikt pilnīgu Pakalpojumu kataloga pakalpojumu kartītes aizpildi un nodošanu publicēšanai.Dokumentācija
Pakalpojumu kataloga lietotājtiesību pieprasīšanas veidlapa
PK-PV-V2.1-24.10.2018.
Pakalpojumu kataloga lietotājtiesību pieprasīšanas veidlapa uzsākot darbu ar Pakalpojumu katalogu.
Dokumentācija
Sagatavošanās pakalpojumu aprakstam
Informācija


Saraksts satur informāciju par nepieciešamajām darbībām pakalpojuma apraksta sagatavošanai.

Papildus pieejami video par pakalpojumu aprakstīšanu:
● Pakalpojumu katalogs (ievads iestādēm)
Kā sagatavoties pakalpojuma aprakstīšanai (iestādēm)

Pakalpojumu kataloga darba laiku izveide

Pakalpojumu katalogs - kanāla izveide

Pakalpojumu katalogs - maksājumu izveide

Pakalpojuma apraksta izveide

Tēmas pievienošana pakalpojuma aprakstam

Pakalpojuma apraksta veidošana no šablona

Pievienošanās pakalpojuma šablonam

 

 

Dokumentācija


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Pakalpojumu kataloga ārējo saskarņu lietotājtiesību pieprasīšanas veidlapa
PK-AS-PV-V2.-24.11.2019.
Pakalpojumu kataloga ārējo saskarņu lietotājtiesību pieprasīšanas veidlapa uzsākot darbu ar informācijas nodošanu uz, vai saņemšanu no Pakalpojumu kataloga.
Dokumentācija
Publisko pakalpojumu kataloga ārējās saskarnes: PPA
PK-AS_PPA-V.1.7.0-18.10.2019.
VISS Pakalpojumu katalogs (PK) nodrošina datu uzkrāšanu par pašvaldību un valsts iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un pakalpojumu izpildes datiem. Katalogā ievietoto informāciju ir iespējams gan izgūt no kataloga, gan nodot katalogam izmantojot ārējās saskarnes un šis dokuments sniedz šo ārējo saskarņu aprakstu.
Dokumentācija
Publisko pakalpojumu kataloga ārējās saskarnes: integrācijas instrukcija un piemēri
PK-AS_II-V.1.2.0.-12.12.2019.

VISS Pakalpojumu katalogs (PK) nodrošina datu uzkrāšanu par pašvaldību un valsts iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un pakalpojumu izpildes datiem.

Katalogā ievietoto informāciju ir iespējams gan izgūt no kataloga, gan nodot katalogam izmantojot ārējās saskarnes un šis dokuments satur ārējo saskarņu integrācijas instrukciju un piemērus.


Dokumentācija