Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Lietošanas noteikumi E-iesniegumu apstrādes videi VISS portālā
EKONS-LN-v.1.01-26.10.2021
Šie lietošanas noteikumi nosaka VISS EKONS Iestādes darbinieka darba vietas moduļa (IDDV) lietošanas un drošības prasības, lietotāju tiesības un pienākumus.Dokuments
Tiesību pieprasījumu veidlapa E-iesniegumu apstrādes videi VISS portālā
EKONS-TP-v.2.02-26.10.2021
Forma ir paredzēta VISS EKONS Iestādes darbinieka darba vietas (IDDV) moduļa lietotāju tiesību pieteikšanai un noteikumu ievērošanas apliecināšanai, lai iestādes darbinieks varētu VISS portālā apstrādāt E-iesniegumus, kas iestādei ir iesniegti, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”; varētu pievienot, labot vai dzēst iestādes veidotos biežāk uzdoto jautājumu (BUJ) ierakstus; varētu lasīšanas režīmā piekļūt savas iestādes ierakstam iestāžu un tēmu klasifikatorā, kā arī pievienot, labot vai dzēst savas iestādes ierakstu no Risinājuma iestāžu un tēmu klasifikatora.Dokuments


Dokumentācija

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Palīgs iestādēm e-iesniegumu apstrādei VISS portālā
EKONS-PL-v1.3-26.10.2021
Dokumenta nolūks ir sniegt iestādes darbiniekiem informāciju, kā apstrādāt e-iesniegumus, kas iestādei iesniegti, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā palīgā ietvertā informācija paredzēta valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuriem VISS E-iesniegumu iestādes darbinieka darba vietas (IDDV) modulī ir piešķirta tiesību loma EKONS_USER_ANSWER_NOBUJ.Dokuments
Palīgs iestādēm EKONS risinājuma administrēšanai VISS portālā
VRAA.EKONS.2_KARTA.VISS.HELP.v.1.09
Dokumenta nolūks ir sniegt papildus informāciju tiem iestādes darbiniekiem, kuriem VISS E-iesniegumu iestādes darbinieka darba vietas (IDDV) modulī ir piešķirta tiesību loma EKONS_AUTHORITY_SUPERVISOR. Papildus E-iesniegumu apstrādei IDDV, dokuments sniedz informāciju par iespēju savas iestādes ietvaros veidot atbildes uz lietotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un apstiprināt to publicēšanu portālā www.latvija.lv, labot vai dzēst savas iestādes BUJ, pievienot atsauces uz ar BUJ saistītiem, Normatīvo aktu un atsauču reģistrā (NAAR) esošiem normatīvajiem aktiem. Papildus tam dokuments iestādes darbiniekiem sniedz informāciju par piekļuvi savas iestādes ierakstam iestāžu un tēmu klasifikatora pārvaldībai lasīšanas režīmā, sniedz informāciju par iespēju pievienot/labot savas iestādes ierakstu vai dzēst iestādi no Risinājuma iestāžu un tēmu klasifikatora.Dokuments