5. Līgumu saskaņošana

Līgumu saskaņošana (2-pusējs) Līgumu saskaņošana (2-pusējs) Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase No Pieteikšanās No Pieteikšanās 2. Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta saskaņ... 2. Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta saskaņoto līgumu 1. Aizpilda līguma projektu un nosūta saskaņošanai 1. Aizpilda līguma projektu un nosūta saskaņošanai 4. Paraksta saņemto līgumu. Nosūta iestādes eksemplāru 4. Paraksta saņemto līgumu. Nosūta iestādes eksemplāru Uz Ieviešana produkcijas vidē Uz Ieviešana produkcijas vidē 3. Paraksta saskaņoto līgumu un nosūta 3. Paraksta saskaņoto līgumu un nosūta

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Aizpilda līguma projektu un nosūta saskaņošanai Elektroniski aizpilda līguma projektu un nosūta uz Aģentūras elektroniskā pasta adresi epak@vraa.gov.lv saskaņošanai. Līgums nav grozāms. Līguma projekts ir pieejams ŠEIT.
2 Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta saskaņoto līgumu Izskata atsūtīto līguma projektu, papildina ar Aģentūras datiem un nosūta līgumu atpakaļ iestādei.
3 Paraksta saskaņoto līgumu un nosūta Iestāde iniciē parakstīšanu. Saskaņoto līgumu paraksta un abus (pa pastu - Rīga, Alberta iela 10, LV-1010) vai vienu (parakstīts ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu uz e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv) eksemplārus nosūta Aģentūrai.
4 Paraksta saņemto līgumu. Nosūta iestādes eksemplāru Paraksta saņemto līgumu. Iestādes eksemplāru nosūta iestādei.
Līgumu saskaņošana (3-pusējs) Līgumu saskaņošana (3-pusējs) Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Valsts kase Valsts kase Phase No Pieteikšanās No Pieteikšanās 2. Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta papild... 2. Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta papildināto līgumu Valsts kasei 1. Aizpilda līguma projektu un nosūta saskaņošanai 1. Aizpilda līguma projektu un nosūta saskaņošanai 5. Paraksta saņemto līgumu un nosūta Aģentūrai 5. Paraksta saņemto līgumu un nosūta Aģentūrai Uz Ieviešana produkcijas vidē Uz Ieviešana produkcijas vidē 4. Paraksta saskaņoto līgumu un nosūta 4. Paraksta saskaņoto līgumu un nosūta 3. Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta saskaņ... 3. Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta saskaņoto līgumu iestādei 6. Paraksta saņemto līgumu. Nosūta parakstīta līguma eksemplā... 6. Paraksta saņemto līgumu. Nosūta parakstīta līguma eksemplārus iestādei un Valsts kasei

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Aizpilda līguma projektu un nosūta saskaņošanai Elektroniski aizpilda līguma projektu un nosūta uz Aģentūras elektroniska pasta adresi epak@vraa.gov.lv saskaņošanai. Līgums nav grozāms. Līguma projekts ir pieejams ŠEIT.
2 Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta papildināto līgumu Valsts kasei Izskata atsūtīto līguma projektu, papildina ar Aģentūras datiem un nosūta līgumu Valsts kasei izskatīšanai.
3 Izskata, papildina, saskaņo līguma projektu. Nosūta saskaņoto līgumu iestādei Izskata atsūtīto līguma projektu, papildina ar Valsts kases datiem un nosūta līgumu iestādei.
4
Paraksta saskaņoto līgumu un nosūta Iestāde iniciē parakstīšanu. Saskaņoto līgumu paraksta un abus (pa pastu - Rīga, Alberta iela 10, LV-1010) vai vienu (parakstīts ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu uz e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv) eksemplārus nosūta Aģentūrai.
5
Paraksta saņemto līgumu un nosūta Aģentūrai Valsts kase paraksta atsūtīto līgumu no nosūta Aģentūrai uz parakstīšanu.
6
Paraksta saņemto līgumu. Nosūta parakstīta līguma eksemplārus iestādei un Valsts kasei Paraksta saņemto līgumu. Iestādes un Valsts kases eksemplāru nosūta iestādei un Valsts kasei