4. Ieviešana produkcijā

Ieviešana produkcijā Ieviešana produkcijā Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase No Testēšana No Testēšana No Līgumu saskaņošana No Līgumusaskaņošana 2.Sagatavo karšu maksājumu pieteikumu pakalpojuma solim un ie... 2.Sagatavo karšu maksājumu pieteikumu pakalpojuma solim un iesniedz izskatīšanai 1.Reģistrē informāciju par līgumu VISS produkcijas vidē 1.Reģistrē informāciju par līgumu VISS produkcijas vidē 3.Aktivizē karšu maksājumu funkcionalitāti produkcijas vidē 3.Aktivizē karšu maksājumu funkcionalitāti produkcijas vidē Vai korekti sagatavots pieteikums? Vai korekti sagatavots pieteikums? Uz Lietojuma uzturēšana Uz Lietojuma uzturēšana

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Reģistrē informāciju par līgumu VISS produkcijas vidē
Priekšnosacījums:
1.Noslēgt līgums par karšu maksājumu funkcionalitātes izmantošanu;
2.Veiksmīgi pabeigts karšu maksājumu funkcionalitātes tests.

Reģistrē noslēgto karšu maksājumu līgumu VISS produkcijas vidē. Piereģistrēts aktīvs līgums iestādei dos iespēju pie pakalpojuma soļa veidot karšu maksājumu pieteikumu.
2 Sagatavo karšu maksājumu pieteikumu pakalpojuma solim un iesniedz izskatīšanai
Atnākot notifikācijai, ka līgums ir reģistrēts, iestāde var uzsākt karšu maksājumu pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu izskatīšanai. Karšu maksājumu pieteikuma iesniegšana ir aprakstīta Publisko pakalpojumu kataloga metodikā, sadaļā 11.4.

Priekšnosacījumi karšu maksājumu pieteikuma izveidošanai:
1. noslēgts un reģistrēts līgums par karšu maksājumu pakalpojuma izmantošanu;
2.aktivizēta veidne un apstiprināts cenrādis;
3. publicēta pakalpojuma kartiņa.

Pēc sagatavošanas un iesniegšanas pieteikumam, tiks uzstādīts statuss «iesniegts».
Pieteikums tiks izskatīts, un, ja tajā tiks konstatētas kļūdas vai nepilnības, tad tas tiks komentēts (pieteikumam tiks uzstādīts statuss «komentēts»). Iestādei jāizlabo kļūdas un jāiesniedz pieteikums atkārtoti. Ja pieteikums ir izveidots korekti, tad parējām pie 3.soļa.
3 Aktivizē karšu maksājumu funkcionalitāti produkcijas vidē
Aktivizē karšu maksājumu pieteikumu. Pieteikumam tiek uzstādīts statuss «aktīvs». Tiek nodrošināta iespēja veikt maksājumus ar norēķinu karti.