3. Testēšana

Testēšana Testēšana Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase No Izstrāde un uzstādīšana No Izstrādeun uzstādīšana 1.Iedod norēķinu testa kartes datus 1.Iedod norēķinu testa kartes datus 2.Veic testa maksājumus un informē par rezultātiem 2.Veic testa maksājumus un informē par rezultātiem 3.Pārliecinās par veiksmīgiem testa rezultātiem 3.Pārliecinās par veiksmīgiem testa rezultātiem Apmaksa notika? Apmaksanotika? 4.Novērš problēmu 4.Novērš problēmu Rezultāts veiksmīgs? Rezultāts veiksmīgs? Uz Ieviešana produkcijas vidē Uz Ieviešana produkcijas vidē

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Iedod norēķinu testa kartes datus
Testēšanas nolūkiem Aģentūra iestādei nodrošina norēķinu testa kartes datus maksājumu veikšanai. Dati tiek nosūtīti uz iestādes kontaktpersonas e-pasta adresi.
2 Veic testa maksājumus un informē par rezultātiem
Veic testa maksājumu ar norēķina testa kartes datiem. Paziņo aģentūrai par testēšanas rezultātiem. Ja testēšana ir neveiksmīga, tad pārejam pie 4.soļa.
3 Pārliecinās par veiksmīgiem testa rezultātiem
Pārliecinās, ka ir veiksmīgi maksājumi ar norēķinu testa karti.
4 Novērš problēmu Kopā ar Aģentūras atbalstu novērš problēmas, lai varētu veikt apmaksu ar norēķinu testa karti.