2. Izstrāde un uzstādīšana

Izstrāde un uzstādīšana Izstrāde un uzstādīšana Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase No Pieteikšanās No Pieteikšanās 1.Reģistrē informāciju par līgumu VISS testa vidē 1.Reģistrē informāciju par līgumu VISS testa vidē Vai korekti sagatavots pieteikums? Vai korektisagatavotspieteikums? 2.Sagatavo karšu maksājumu pieteikumu pakalpojuma solim un ie... 2.Sagatavo karšu maksājumu pieteikumu pakalpojuma solim un iesniedz izskatīšanai 3.Aktivizē karšu maksājumu funkcionalitāti testa vidē 3.Aktivizē karšu maksājumu funkcionalitāti testa vidē Uz Testēšana Uz Testēšana

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Reģistrē informāciju par līgumu VISS testa vidē Reģistrē testa karšu maksājumu līgumu atbilstošai iestādei (līgums par testa vidi nav jāslēdz). Piereģistrēts, aktīvs testa līgums iestādei dos iespēju pie pakalpojuma soļa veidot karšu maksājumu pieteikumu.
2 Sagatavo karšu maksājumu pieteikumu pakalpojuma solim un iesniedz izskatīšanai Atnākot notifikācijai (iestādes kontaktpersonai), ka līgums ir reģistrēts, iestāde var uzsākt karšu maksājumu pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu izskatīšanai. Karšu maksājumu pieteikuma iesniegšana ir aprakstīta Publisko pakalpojumu kataloga metodikā, sadaļā 11.4.

Priekšnosacījumi karšu maksājumu pieteikuma izveidošanai testa vidē:
1. reģistrēts testa līgums par karšu maksājumu pakalpojuma izmantošanu (nodrošina Aģentūra);
2. aktivizēta maksājumu veidne un apstiprināts cenrādis;
3.publicēta pakalpojuma kartiņa.

Pēc sagatavošanas un iesniegšanas pieteikumam tiks uzstādīts statuss «iesniegts».
Pieteikums tiks izskatīts, un, ja tajā tiks konstatētas kļūdas vai nepilnības, tad tas tiks komentēts (pieteikumam tiks uzstādīts statuss «komentēts»). Iestādei jāizlabo kļūdas un jāiesniedz pieteikums atkārtoti. Ja pieteikums ir izveidots korekti, tad pārejam pie 3.soļa.
3 Aktivizē karšu maksājumu funkcionalitāti testa vidē Aktivizē karšu maksājumu pieteikumu. Pieteikumam tiek uzstādīts statuss «aktīvs». Tiek nodrošināta iespēja veikt testa norēķinus ar testa kartes datiem.