1. Pieteikšanās

Pieteikšanās Pieteikšanās Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase Sākums Sākums 1. Aizpilda un nosūta karšu maksājumu pieteikumu 1. Aizpilda un nosūta karšu maksājumu pieteikumu 2. Pārbauda un saskaņo ar Valsts kasi 2. Pārbauda un saskaņo ar Valsts kasi Vai iestādei pienākas karšu maksājumu pakalpojums? Vai iestādei pienākas karšu maksājumupakalpojums? Vai jāiekasē Komisijas maksa? Vai jāiekasē Komisijasmaksa? 3. Informē par atteikumu 3. Informē par atteikumu 5. Informē, ka jāslēdz 3-pusējs līgums 5. Informē, ka jāslēdz 3-pusējs līgums 4. Informē, ka jāslēdz 2-pusējs līgums 4. Informē, ka jāslēdz 2-pusējs līgums Procesa beigas Procesa beigas Uz Izstrāde un uzstādīšana Uz Izstrāde un uzstādīšana Uz Līgumu saskaņošana Uz Līgumusaskaņošana

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Aizpilda un nosūta karšu maksājumu pieteikumu Elektroniski aizpilda karšu maksājumu pieteikumu tajā norādot visu prasīto informāciju. Aizpildītais karšu maksājumu pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: epak@vraa.gov.lv. Pieteikuma veidlapa ir pieejama ŠEIT.
2 Pārbauda un saskaņo ar Valsts kasi

Pārbauda vai iestāde ir iesniegusi visu nepieciešamo informāciju iesniegumā lēmuma pieņemšanai. Aģentūra saņemto iesniegumu saskaņo ar Valsts kasi. Valsts kase nosaka vai iestādei ir iespējams saņemt karšu maksājumu pakalpojumu.

1. ja karšu maksājumu pakalpojums pienākas, tad var pāriet pie līguma noslēgšanas, pāreja pie 4. vai 5.soli.

2. ja karšu maksājumu pakalpojums nepienākas, tad ir procesa beigas, pāreja pie 3.soļa

Tiek noteikts līguma veids:

1. ja par pakalpojuma izmantošanu nav jāiekasē komisijas maksa, tad pārejam pie 4.soļa
2. ja par pakalpojuma izmantošanu jāiekasē komisijas maksa, tad pārejam pie punkta 5.soļa
3 Informē par atteikumu Ja karšu maksājumu pakalpojums iestādei nepienākas, tad Aģentūra paziņo iestādei par atteikumu.
4 Informē, ka jāslēdz 2-pusējs līgums

Ja komisijas maksas iekasēšana netiek piemērota, tad informē, ka jāslēdz 2-pusējs līgums (iestāde, Aģentūra).

Līguma projekts ir pieejams ŠEIT.
5 Informē, ka jāslēdz 3-pusējs līgums

Ja komisijas maksas iekasēšana tiek piemērota, tad informē, ka jāslēdz 3-pusējs līgums (iestāde, Aģentūra, Valsts kase).

Līguma projekts ir pieejams ŠEIT.