Autentifikācija

 


Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Terminu un saīsinājumu indekss
VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-TSI

Dokuments, kurš sniedz informāciju par Valsts informācijas sistēmu savietotāja projektu apzīmējumu, jēdzienu un saīsinājumu skaidrojumu apkopojumu.

Dokuments
Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standarts
VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-MET_EPAK_ID-STD
Dokuments sniedz informāciju par Valsts informācijas sistēmu savietotāja Metadatu standartu tīmekļa resursu aprakstīšanu. Šo standartu varēs lietot jebkura organizācija vai persona, izveidojot vai pārvaldot informācijas resursus vai servisus, kas ir izvietoti Internetā.Dokuments
Kas ir Valsts informācijas sistēmu savietotājs?
Prezentācija (LV)
Informatīvs materiāls valsts iestādēm un pašvaldībām par Valsts informācijas sistēmu savietotājuDokuments
Kas ir Valsts informācijas sistēmu savietotājs?
Prezentācija (EN)
Informatīvs materiāls valsts iestādēm un pašvaldībām par Valsts informācijas sistēmu savietotājuDokuments
Kādi ir e-risinājumu izmantošanas ieguvumi?
Infografika (LV)
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls par e-risinājumu izmantošanas ieguvumiemDokuments
Kādi ir e-risinājumu izmantošanas ieguvumi?
Infografika (EN)
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls par e-risinājumu izmantošanas ieguvumiemDokuments
Kas ir Valsts informācijas sistēmu savietotājs?
Infografika (LV)
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls par to, kas ir Valsts informācijas sistēmu savietotājs.Dokuments
Kas ir Valsts informācijas sistēmu savietotājs?
Infografika (EN)
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls par to, kas ir Valsts informācijas sistēmu savietotājs.Dokuments