Autentifikācija

 

Informējam, ka 27.10.2023. ir apturēta pakalpojumu aprakstu ievades un aktualizēšanas iespēja VISS Publisko pakalpojumu katalogā PPK, kā arī IKTR datu ievade VISS sadaļā VIRSIS. Turpmāka pakalpojumu un resursu aprakstīšana notiek Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā https://virsis.gov.lv/.

 

Informējam, ka VISS datu apmaiņas infrastruktūra, kurā ir izmitināts IS servisu katalogs un Pieprasījumu serviss (https://lvp.viss.gov.lv/VISS.ISSK/), ir izslēgšanas beigu fāzē līdz 2024.gada 1.aprīlim.

 

Tā vietā aicinām izmantot API pārvaldnieka risinājumu, kas nodrošina iespēju VISS infrastruktūrā centralizēti izveidot un publicēt REST API un SOAP servisus. Ar API Pārvaldnieka tehnisko informāciju un sadarbības procedūrām iespējams iepazīties: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Produkti/API-parvaldnieks

Aicinām iepazīties ar API Pārvaldniekā reģistrēto servisu sarakstu: https://api.viss.gov.lv/devportal/home

 

XML resursu katalogs un Klasifikatoru katalogs turpina darbību un netiks slēgti.