Autentifikācija

 

Informējam, ka no 03.02.2023. plkst. 18:00 līdz 05.02.2023. plkst. 12:00 saistībā ar Valsts zemes dienesta IKT infrastruktūras uzturēšanas darbiem ir plānots saskarnes “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” darbības pārtraukums.”

 

Saistībā ar tehniskiem traucējumiem portālā iespējams autentificēties tikai no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas IP adresēm.

 

Informējam, ka ir veiktas autorizācijas izmaiņas, kuru rezultātā pieslēgšanās VISS portālam ir iespējama tikai ar 2-faktoru autentifikāciju, t.i., ar Vienotās pieteikšanās moduļa (VPM) eParaksts, eID, eParaksts mobile identifikācijas līdzekļiem. (Uzmanību: izmaiņas neattiecas uz lietotājiem, kuriem ir vairākas autentifikācijas vai, kas strādā ar SITECORE, DIT vai GeoPortal apgabala lomām).

 

Ja rodas problēmas ar autorizāciju VISS portālā, aicinām rakstīt uz atbalsts@vraa.gov.lv, e-pasta tēmā norādot “VISS autentifikācijas maiņa”.