Autentifikācija

 

Tehnisku iemeslu dēļ no 17.04.2020. plkst. 08.00 līdz 17.04.2020.plkst. 08.30 pilnībā tiks apturēta Datu izplatīšanas tīkla darbība.