Autentifikācija

 

Tehnisku iemeslu dēļ no 24.09.2020. plkst. 19.00 līdz 24.09.2020. plkst. 19.15 pilnībā tiks apturēta Datu izplatīšanas tīkla darbība PRODUKCIJAS vidē.

 

Informējam, ka saistībā ar tehniskiem darbiem Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) infrastruktūrā ir iespējami traucējumi VRAA uzturētajās sistēmās (DIT, VPM, MM un datu apmaiņās) un portālos laika posmā:

* 2020.gada 23. septembrī laikā no plkst. 01:00 līdz plkst.06:00,
* 2020.gada 25. septembrī laikā no plkst. 01:00 līdz plkst.06:00