1. Lietotāja izveide

Lietotāja izveide Lietotāja izveide Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Phase Sākums Sākums 1.1 Aizpildīt un nosūtīt veidlapu par lietotāja izveidi 1.1 Aizpildīt un nosūtīt veidlapu par lietotāja izveidi 1.2 Izveidot lietotāju un nosūtīt rekvizītus 1.2 Izveidot lietotāju un nosūtīt rekvizītus 1.3 Nomainīt paroli VISS portālā 1.3 Nomainīt paroli VISS portālā Procesa beigas Procesa beigas

Nr. 

Solis 

Soļa apraksts 

Atbildīgais 

Aktivitātes rezultāts 

 1.1 Aizpildīt un nosūtīt veidlapu par lietotāja izveidi Lietotājs ar prasīto informāciju aizpilda veidlapu, iestāde paraksta un nosuta to uz VRAA oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv  Iestāde Gatavs pieteikums
 1.2 Izveidot lietotāju un nosūtīt rekvizītus Aģentūra apstrādā pieteikumu, izveido lietotāju, pārsuta lietotāja rekvizītus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi  Aģentūra Nodots uzdevums izpildei
 1.3 Nomainīt paroli VISS portālā Iestāde pieslēdzas VISS portālam (https://visstv.vraa.gov.lv/ (testa vide) vai https://viss.gov.lv/ (produkcijas vide)) un nomaina sākotnējo paroli VISS portālā  Iestāde Ir aktivizēts lietotājs ar jauno paroli