2. Ievadīt metadatus

Sākums Sākums Izvēlieties metodi metadatu pievienošanai Izvēlieties metodi metadatu pievienošanai 2.1 Iekopēt metadatu pakalpes linku 2.1 Iekopēt metadatu pakalpes linku 2.3 Izvēlēties failu 2.3 Izvēlēties failu Ievadīt manuāli Ievadīt manuāli Reģistrēt ārēju metadatu pakalpi Reģistrēt ārēju metadatu pakalpi Augšupielādēt no datnes Augšupielādēt no datnes 2.2 Mainīt sinhronizācijas iestatījumus 2.2 Mainīt sinhronizācijas iestatījumus Metadatu standarta izvēle Metadatu standarta izvēle 2.4 Ievadīt metadatus INSPIRE (dati) profilā 2.4 Ievadīt metadatus INSPIRE (dati) profilā 2.5 Ievadīt metadatus Latvija (dati) profilā 2.5 Ievadīt metadatus Latvija (dati) profilā 2.6 Ievadīt metadatus INSPIRE (pakalpes) profilā 2.6 Ievadīt metadatus INSPIRE (pakalpes) profilā Latvija (dati) Latvija (dati) INSPIRE (dati) INSPIRE (dati) INSPIRE (pakalpes) INSPIRE (pakalpes)

Nr. 

Solis

Soļa apraksts (detalizēta informācija ir pieejama metadatu kataloga palīgā - https://geometadati.viss.gov.lv/geoportal/webhelp/en/adminhelp/index.html?id_meklesana.htm) 

 

 2.1 Iekopēt metadatu pakalpes saiti  Lietotājs iekopē saiti uz savu metadatu pakalpi laukā “Servera URL”
 2.2 Mainīt sinhronizācijas iestatījumus  Ja nepieciešams, lietotājs resursu reģistrēšanas formā maina sinhronizācijas iestatījumus
 2.3 Izvēlēties datni  Lietotājs  laukā “Lokālais ceļš” izvēlās metadatu datni XML formātā
 2.4 Ievadīt metadatus INSPIRE (dati) profilā  Lietotājs manuāli ievada metadatus INSPIRE (dati) profilā
 2.5 Ievadīt metadatus Latvija (dati) profilā  Lietotājs manuāli ievada metadatus Latvija (dati) profilā
 2.6 Ievadīt metadatus INSPIRE (pakalpes) profilā  Lietotājs manuāli ievada metadatus INSPIRE (pakalpes) profilā