1. E-pakalpojuma reģistrēšana

E-pakalpojuma reģistrēšana E-pakalpojuma reģistrēšana Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Phase 1. E-pakalpojuma scenāriju izpēte 1. E-pakalpojuma scenāriju izpēte 2. E-pakalpojuma reģistrēšanas veidlapas aizpilde 2. E-pakalpojuma reģistrēšanas veidlapas aizpilde 3. E-pakalpojuma reģistrācija 3. E-pakalpojuma reģistrācija 4. Piekļuves tiesību pieprasīšana e-pakalpojuma izstrādātājie... 4. Piekļuves tiesību pieprasīšana e-pakalpojuma izstrādātājiem un testētājiem 5. Piekļuves tiesību piešķiršana izstrādātājiem un testētājiem 5. Piekļuves tiesību piešķiršana izstrādātājiem un testētājiem Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
0. Ievēro!

Pirms pakalpojuma digitalizēšanas iestāde iepazīstas un ievēro turpmākā sadarbības procedūrā:
Viegli lasīt - E-pakalpojumu izveides baušļi

1. E-pakalpojumu scenāriju izpēte

Iestāde izvērtēja sniegto pakalpojumu atbilstoši "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumiem" , pieņēma lēmumu elektronizēt pakalpojumu un veic izpēti, lai gūtu priekšstatu par e-pakalpojumu izstrādes un izvietošanas iespējām, izmantojot VRAA infrastruktūru.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem paredzētus e-pakalpojumus izvieto portālā www.latvija.lv

2.

E-pakalpojuma reģistrēšanas veidlapas aizpilde

Iestāde, kas vēlas veikt e-pakalpojuma izmitināšanu VISS infrastruktūrā, aizpilda e-pakalpojuma reģistrācijas veidlapu, norādot visu nepieciešamo informāciju par e-pakalpojumu, un nosūta to Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz e-adresi.

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

3.

E-pakalpojuma reģistrācija

Aģentūra, pamatojoties uz saņemto pieteikuma veidlapu, reģistrē e-pakalpojumu, piešķirot tam identifikatoru, sniedz iestādei informāciju par e-pakalpojuma identifikatoru un e-pakalpojuma ieviešanas kontaktpersonu no Aģentūras puses.

4. Piekļuves tiesību pieprasīšana e-pakalpojuma izstrādātājiem un testētājiem

Iestāde aizpilda veidlapu par tiesību pieprasīšanu iestādes e-pakalpojuma izstrādātājiem, kā arī darbiniekiem, kas veiks e-pakalpojuma testēšanu, kā arī API Pārvaldnieka veidlapu API publicēšanai un nosūta abas veidlapas Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz e-adresi.

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

5. Piekļuves tiesību piešķiršana izstrādātājiem un testētājiem
Aģentūra nodrošina piekļuves tiesību piešķiršanu, pamatojoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.