4. Ieviešana produkcijā

Ieviešana produkcijā Ieviešana produkcijā Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase No Testēšana No Testēšana 1. Nosūta pieslēguma izveidei nepieciešamo informāciju 1. Nosūta pieslēguma izveidei nepieciešamo informāciju Uz Lietojumu uzturēšana Uz Lietojumu uzturēšana 2. Veic konfigurāciju, nosūta informāciju, ka pieslēgums izve... 2. Veic konfigurāciju, nosūta informāciju, ka pieslēgums izveidots 3. Veic nepieciešamos konfigurācijas darbus iestādes pusē un ... 3. Veic nepieciešamos konfigurācijas darbus iestādes pusē un informē par izsaukumu rezultātu 5. Palīdz novērst ar pieslēguma izveidi radušās kļūdas 5. Palīdz novērst ar pieslēguma izveidi radušās kļūdas 4. Piesaka Aģentūrai konsultāciju 4. Piesaka Aģentūrai konsultāciju Izsaukums veiksmīgs? Izsaukums veiksmīgs?

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Nosūta pieslēguma izveidei nepieciešamo informāciju E-pastā tiek atsūtīta pieslēguma izveidei nepieciešamā informācija:
1. URL adrese, uz kuru Autentifikācijas modulim būs jānodod autentificēta lietotāja dati (wreply atgriešanas adrese)
2. Ja plānots šifrēt Autentifikācijas modulim veiktos pieprasījumus ziņojumu līmenī: X.509 standartam un vismaz 2048 bitu atslēgas garumam atbilstošs trešās puses izsniegts uzticams sertifikāts vai arī sertifikāta parakstīšanas pieprasījums (Certificate signing request).

Sertifikāta pieprasījuma izveidošanas instrukcija ir pieejama ŠEIT.
2 Veic konfigurāciju, nosūta informāciju, ka pieslēgums izveidots Aģentūra no savas puses veic konfigurāciju produkcijas vidē, nosūta e-pastu Iestādei ar pieslēguma izveidei nepieciešamajiem datiem:
1. Autentifikācijas moduļa servisa produkcijas vides adrese
2. Sertifikāti, kurus nepieciešams uzstādīt Iestādes serverī
3. Unikālais identifikators (realm)
3
Veic nepieciešamos konfigurācijas darbus iestādes pusē un informē par izsaukumu rezultātu Iestāde no savas puses veic konfigurāciju produkcijas vidē un pārbauda Autentifikācijas moduļa izsaukšanos. Ja produkcijas izsaukums ir bijis veiksmīgs, tad par to elektroniski informē Aģentūru (atbalsts@vraa.gov.lv) un pāriet uz posmu Lietojumu uzturēšana.
Ja produkcijas izsaukums bijis neveiksmīgs, pāriet uz soli 4.

Vienotās pieteikšanās ārējās  saskarnes apraksts un STS konfigurēšanas administratoru rokasgrāmata ir pieejama ŠEIT. Piekļuvei pie STS konfigurēšanas administratoru rokasgrāmatas ir nepieciešams iepriekš pierakstīties portālā.
4
Piesaka Aģentūrai konsultāciju Elektroniski informē Aģentūru par sarežģījumiem, kas traucē izveidot pieslēgumu, nosūtot detalizētu radušās kļūdas aprakstu (atbalsts@vraa.gov.lv).
5
Palīdz novērst ar pieslēguma izveidi radušās kļūdas Palīdz novērst kļūdu līdz izdevies kaut vienu reizi veiksmīgi izsaukt Autentifikācijas moduli un saņemt atbildi. Pāriet uz soli 3.