1. Pieteikšanās

Pieteikšanās Pieteikšanās Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase Sākums Sākums 1.Informē, ka vēlas integrēties 1.Informē, ka vēlas integrēties 2.Izskata pieteikumu 2.Izskata pieteikumu Procesa beigas Procesa beigas 3.Informē iestādi par atteikumu 3.Informē iestādi par atteikumu 4. Sagatavo sadarbības gadījuma pieteikšanās iesniegumu, iesn... 4. Sagatavo sadarbības gadījuma pieteikšanās iesniegumu, iesniedz oficiāli 5. Elektroniski lūdz bankām konceptuālu akceptu 5. Elektroniski lūdz bankām konceptuālu akceptu Banka akceptē? Banka akceptē? 6. Lūdz iestādi elektroniski precizēt informāciju par portālu 6. Lūdz iestādi elektroniski precizēt informāciju par portālu 7. Precizē informāciju 7. Precizē informāciju 8. Informē iestādi par katras kredītiestādes lēmumu 8. Informē iestādi par katras kredītiestādes lēmumu 9. Lemj vai autentifikācijas veidi ir pietiekami, informē 9. Lemj vai autentifikācijas veidi ir pietiekami, informē 10. Nosūta oficiālu atbildes vēstuli uz sadarbības reģistrēša... 10. Nosūta oficiālu atbildes vēstuli uz sadarbības reģistrēšanas pieteikumu Procesa beigas Procesa beigas Uz Izstrāde un uzstādīšana Uz Izstrāde un uzstādīšana Galīgi neakceptē? Galīgi neakceptē? Vēlas turpināt? Vēlas turpināt? Varam sniegt pakalpojumu? Varam sniegt pakalpojumu?

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Informē, ka vēlas integrēties Iestāde sazinās ar Aģentūras Integrācijas un attīstības nodaļu pa e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv un paziņo par vēlmi izmantot Autentifikāciju.
2 Izskata pieteikumu Aģentūra nodrošina Autentifikāciju publisko pakalpojumu sniedzējiem – valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privāto tiesību subjektiem, kuriem deleģēta kādu publisko pakalpojumu sniegšana.
Aģentūra izskata Iestādes pieteikumu. Ja tas tiek pieņemts, tad process pāriet uz soli 4.
Ja tas netiek pieņemts, tad process pāriet uz soli 3.
3 Informē iestādi par atteikumu Gadījumā, ja Aģentūra nav tiesīga sniegt Autentifikāciju, tā informē Iestādi par atteikuma pamatojumu.
4 Sagatavo sadarbības gadījuma pieteikšanās iesniegumu, iesniedz oficiāli Iestāde elektroniski aizpilda sadarbības reģistrēšanas iesniegumu un nosūta Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā (pasts@vraa.gov.lv) vai pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010). Avots uz sadarbības gadījuma pieteikšanās veidlapu ir pieejams ŠEIT.
Pirms oficiālas iesnieguma nosūtīšanas ieteicams to saskaņot ar Aģentūru sūtot iesnieguma projektu uz e-pasta adresi atbalsts@vraa.gov.lv.

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.
5 Elektroniski lūdz bankām konceptuālu akceptu Nosūta bankām lūgumu informēt par lēmumu, vai konceptuāli atbalsta maksājumu pakalpojuma sniegšanu iestādes portālā.
Ja Kredītiestāde neakceptē sadarbību ar Iestādi, jo tai ir nepieciešama papildus informācija no Iestādes, tad pāriet uz soli 6.
Citādi Kredītiestāde nosūta e-pastu uz VRAA par sadarbības akceptēšanu/noraidīšanu, pāriet uz soli 8.
6 Lūdz iestādi elektroniski precizēt informāciju par portālu Ja Kredītiestāde lūdz papildus informāciju par Iestādes portālu (piemēram, nepieciešams detalizētāks pakalpojumu apraksts, detalizētāks pakalpojuma saņēmēju apraksts utml.), Aģentūra e-pastā lūdz precizēt informāciju.
7
Precizē informāciju Iestāde nosūta Aģentūrai e-pastu ar detalizētāku informāciju.
8
Informē iestādi par katras kredītiestādes lēmumu Nosūta banku lēmumu Iestādei.
9
Lemj vai autentifikācijas veidi ir pietiekami, informē Iestāde, balstoties uz 8. solī saņemto informāciju par banku gala lēmumiem, informē Aģentūru, vai joprojām vēlas turpināt sadarbību.
10
Nosūta oficiālu atbildes vēstuli uz sadarbības reģistrēšanas pieteikumu Aģentūra sagatavo atbildi uz Iestādes oficiāli 4. punktā atsūtīto vēstuli. Iestādei sadarbības gadījumā aģentūra piešķir EPAK numuru. Iestādei tiek nosūtīta oficiāla atbilde.

SVARĪGI! Turpmāk procesa gaitā elektroniski sazinoties ar Aģentūru, e-pastu tematā ir jābūt EPAK numuram. Tas tiks izmantots, lai identificētu sadarbības gadījumu.