2.3 Sertifikāta importēšana sertifikātu krātuvē

Sertifikātu importēšanu sertifikātu krātuvē veic pēc šādas instrukcijas:

 1. Windows Server nospiediet pogu „Start” un pēc tam „Run”.

 2. Logā „Open” ievadiet „mmc” un pēc tam noklikšķiniet „OK”.

 3. Izvēlēties „File” izvēlni un „Add/Remove snap-in”.

 4. Dialoga logā „Add/Remove snap-in” nospiediet „Add”.

 5. Dialoga logā „Add Standalone Snap-in” izvēlieties „Certificates” un nospiediet „Add”.

 6. Dialoga logā „Certificates snap-in” izvēlieties „Computer account” un nospiediet „Next”.

 7. Dialoga logā „Select Computer” izvēlieties „Local computer: (the computer this console is running on)” un nospiediet „Finish”.

 8. Dialoga logā „Add Standalone Snap-in” nospiediet „Close”.

 9. Dialoga logā „Add/Remove snap-in” nospiediet „OK”.

 10. Loga kreisajā panelī izvēlieties „Certificates (Local Computer)”.

  Sertifikātu pārvaldības logs

 11. Noklikšķiniet uz „Personal”, ar peles pogu jāizvēlas „All Tasks” sertifikātu, noklikšķiniet „Import”.

 12. Dialoga logā „Welcome to the Certificate Import Wizard” nospiediet „Next”.

  Instalācijas sākums

 13. Dialoga lapā „File to Import” nospiediet „Browse” un atrodiet sertifikāta datni, spiediet „Next”.

  Sertifikāta izvēle

 14. Ja sertifikātam ir parole, ievadiet to logā „Password” un spiediet „Next”.

  Opcijas sertifikātam ar privāto atslēgu

 15. Dialoga lapā „Certificate Store” izvēlieties „Place all certificates in the following store” un spiediet „Next”.

  Sertifikāta krātuve

 16. Spiediet „Finish” un tad „OK”, apstiprinot sertifikāta importēšanu.

  Sertifikāta instalācijas pabeigšana