2. Izstrāde un uzstādīšana

Izstrāde un uzstādīšana Izstrāde un uzstādīšana Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase No Pieteikšanās No Pieteikšanās 1. Nosūta pieslēguma izveidei nepieciešamo informāciju 1. Nosūta pieslēguma izveidei nepieciešamo informāciju Uz Testēšana Uz Testēšana 2. Veic konfigurāciju, nosūta informāciju, ka pieslēgums izve... 2. Veic konfigurāciju, nosūta informāciju, ka pieslēgums izveidots Vai ir PPK apraksts? Vai ir PPK apraksts? Vai ir PPK tiesības ar divām lomām? Vai ir PPK tiesības ar divām lomām? 3. Piesaka PPK tiesības, nosūtot aizpildītu veidlapu 3. Piesaka PPK tiesības, nosūtot aizpildītu veidlapu 4. Piešķir PPK tiesības 4. Piešķir PPK tiesības 5. Apraksta PPK maksājumu sadaļu 5. Apraksta PPK maksājumu sadaļu 6. Veic nepieciešamos konfigurācijas darbus iestādes pusē un ... 6. Veic nepieciešamos konfigurācijas darbus iestādes pusē un pārbauda pieslēgumu 8. Palīdz novērst ar pieslēguma izveidi radušās kļūdas 8. Palīdz novērst ar pieslēguma izveidi radušās kļūdas 7. Piesaka Aģentūrai konsultāciju 7. Piesaka Aģentūrai konsultāciju Izsaukums veiksmīgs? Izsaukums veiksmīgs?

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Nosūta pieslēguma izveidei nepieciešamo informāciju E-pastā tiek atsūtīta pieslēguma izveidei nepieciešamā informācija:
1. IP adrese(s) (no kuras tiks nosūtīts pieprasījums Pakalpojuma izsaukšanai) un adreses/šu īpašnieku
2. X.509 standartam un vismaz 2048 bitu atslēgas garumam atbilstošs trešās puses izsniegts uzticams sertifikāts vai arī sertifikāta parakstīšanas pieprasījums (Certificate signing request).
3. kontaktpersonas informācija (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts)

Sertifikāta pieprasījuma izveidošanas instrukcija ir pieejama ŠEIT.
2 Veic konfigurāciju, nosūta informāciju, ka pieslēgums izveidots Aģentūra no savas puses veic konfigurāciju testa vidē, nosūta e-pastu iestādei ar pieslēguma izveidei nepieciešamajiem datiem:
1. Pakalpojuma servisa testa vides adreses
2. Sertifikāti, kurus nepieciešams uzstādīt iestādes serverī
3 Piesaka PPK tiesības, nosūtot aizpildītu veidlapu Iestāde elektroniski aizpilda Publisko pakalpojumu kataloga tiesību pieteikšanās veidlapu un nosūta Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā (pasts@vraa.gov.lv) vai pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).
Publisko pakalpojumu kataloga tiesību veidlapu var pieteikt uzrakstot uz e-pasta adresi pakalpojumi@vraa.gov.lv.
Veidlapa obligāti jānorada abas lomas, gan PPK_Holder, gan PPK_Holder_Confirmer.

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.
4 Piešķir PPK tiesības Atbilstoši pieprasījuma veidlapai piešķir Publisko pakalpojuma kataloga tiesības. Lietotāja rekvizīti tiks nosūtīti uz e-pasta noradīto/iem e-pasta adresēm. Lietotāja tiesības tiek piešķirtas uz 1 (vienu) gadu.
5 Apraksta PPK maksājumu sadaļu Veic publiska maksas pakalpojuma kartiņas aprakstu atbilstoši “Metodiskiem ieteikumiem iestāžu sniegto publisko pakalpojumu definēšanā, aprakstīšanā un publicēšanā Publisko pakalpojumu katalogā”.
Avots uz dokumentu ir pieejams ŠEIT.
6 Veic nepieciešamos konfigurācijas darbus iestādes pusē un pārbauda pieslēgumu Iestāde no savas puses veic konfigurāciju testa vidē un pārbauda Pakalpojuma izsaukšanos. Ja testa izsaukums ir bijis veiksmīgs, tad pāriet uz posmu Testēšana.
Ja testa izsaukums bijis neveiksmīgs, pāriet uz soli 7.

Integrācijas instrukcija ir pieejama ŠEIT.
7  Piesaka Aģentūrai konsultāciju  Elektroniski informē Aģentūru par sarežģījumiem, kas traucē izveidot pieslēgumu, nosūtot detalizētu radušās kļūdas aprakstu (atbalsts@vraa.gov.lv).
8  Palīdz novērst ar pieslēguma izveidi radušās kļūdas  Palīdz novērst kļūdu līdz izdevies kaut vienu reizi veiksmīgi izsaukt Pakalpojumu un veikt veiksmīgu maksājumu (tiks saņemts statuss par veiksmīgo apmaksu). Pāriet uz soli 6.