3. Testēšana

Testēšana Testēšana Iestāde Iestāde Aģentūra Aģentūra Phase No Izstrāde un uzstādīšana No Izstrādeun uzstādīšana 1. Informē, ka ir pabeigti testi un vēlas produkcijas pieslēg... 1. Informē, ka ir pabeigti testi un vēlas produkcijas pieslēgumu Veikmīgi? Veikmīgi? Uz Ieviešana produkcijas vidē Uz Ieviešana produkcijas vidē 2. Pārbauda testēšanas rezultātus 2. Pārbauda testēšanas rezultātus 3. Sagatavo akta projektu un nosūta Aģentūrai 3. Sagatavo akta projektu un nosūta Aģentūrai 4. Nosūta parakstīto aktu 4. Nosūta parakstīto aktu

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Informē, ka ir pabeigti testi un vēlas produkcijas pieslēgumu Iestāde nosūta Aģentūrai informatīvu e-pastu (atbalsts@vraa.gov.lv), norādot:
1. akcepttestēšanas laika intervālu
2. pakalpojuma nosaukumu, kurā tika testēti maksājumi (nosaukums no Publisko pakalpojumu kataloga).
2 Pārbauda testēšanas rezultātus Aģentūra testa vidē pārbauda vai iestādes norādītajā laikā ir bijuši veiksmīgie maksājumi (ir veikta apmaksa un saņemts apmaksas status). Ja testi noritējuši veiksmīgi, pāriet uz soli 3.
Ja testi nav noritējuši veiksmīgi, pāriet uz soli 1., veicot kļūdu labošanu un atkārtotu testēšanu.
3 Sagatavo akta projektu un nosūta Aģentūrai Elektroniski aizpilda akta projektu un elektroniski nosūta saskaņošanai ar Aģentūras kontaktpersonu (atbalsts@vraa.gov.lv). Pēc veiksmīgas saskaņošanas parakstīto aktu nosūta uz Aģentūru elektroniski (pasts@vraa.gov.lv) vai pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

Avots uz akta projektu par E-pakalpojumu „Vienotais maksājumu modulis” ir pieejams ŠEIT.
4 Nosūta parakstīto aktu Pēc akta parakstīšanas Aģentūra iestādei nosūta akta eksemplāru un pāriet uz posmu Ieviešana produkcijā.