2. Pieslēgšanās pie testa vides

Attēls: Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmas testa videi


N.p.k Solis Soļa apraksts
1. Iepazīstas ar publicēto e-adreses dokumentāciju Klients iepazīstas ar VISS portālā publicēto e-adreses dokumentāciju.
2. Sagatavo un iesniedz pieteikumu Klients aizpildīta savam tipam (juridiskā personai vai iestāde) atbilstošo pieteikuma veidlapu e-adreses pieslēguma izveidei testa vidē.
Pieteikuma EDOC ir jāparaksta visām Klienta amatpersonām, saskaņā ar to pārstāvniecības tiesībām. Nepieciešamības gadījumā ir jāpievieno pilnvara, kas apstiprina amatpersonas tiesības parakstīt pieteikumu.
Ja ir jāveido jauns pieslēgums, tad pievienojamais CSR fails ir jāietver parakstītajā EDOC konteinerā. Ja jauns pieteikums nav jāveido, bet ir paredzēts izmantot citas iestādes vai juridiskas personas pieslēgumu, tad EDOC ir jāpievieno tās, kā pieslēguma turētāja, amatpersonu parakstus, saskaņā ar to pārstāvniecības tiesībām, nepieciešamības gadījumā pievienojot pilnvaru.
Parakstīto pieteikumu Klients nosūta VRAA e-pastā uz adresi pasts@vraa.gov.lv vai iesniedz e-adresē.
3. Pieteikums korekts? VRAA pārbauda vai pieteikums ir sagatavots korekti un visas nepieciešamās prasības ir izpildītas. Ja nē, tad VRAA pieteikumu vai nu noraida pilnībā, vai lūdz to koriģēt.
4. Izveido pieslēgumu VRAA veic ar e-adreses pieslēguma izveidi saistītās darbības, informē Klienta kontaktpersonu par e-adreses pieslēguma izveidi e-adreses informācijas sistēmas testa vidē, nosūta parakstīto sertifikātu (ja nepieciešams).
5. Konfigurē DVS
Klients veic savas DVS konfigurēšanas darbus.
6. Veic izstrādi/testēšanu Klients veic izstrādi/testēšanu pēc saviem ieskatiem. Ja VRAA to pieprasa, tad Klients izpilda noteiktus integrācijas testa scenārijus.
7. Testi veiksmīgi? Ja integrācijas testi ir bijuši veiksmīgi, tad Klients var pāriet pie e-adreses pieslēguma izveides produkcijas vidē.
8. Konsultē Klients var lūgt VRAA konsultācijas, iesūtot savus jautājumus e-pastā uz adresi atbalsts@vraa.gov.lv. VRAA nesniedz atbildes uz specifiskiem ar programmatūras izstrādi saistītiem jautājumiem, neskaidro tehnisko dokumentāciju un specifikācijas, nesniedz koda piemērus utml. vairāk, nekā tas jau ir pieejams VRAA publiskotajos informatīvajos resursos.
VRAA nekonsultē un nesniedz tehnisko atbalstu jautājumos, kas ir saistīti ar e-adreses lietotāju izmantoto DVS darbības īpatnībām vai traucējumiem – par šiem jautājumiem ir jāvēršas pie attiecīgas DVS uzturētājiem vai izstrādātājiem.