2. Pieslēgšanās pie testa vides

Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmas testa videi Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmas testa videi Klients Klients Aģentūra Aģentūra Phase Procesa sākums Procesa sākums 1. Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju 1. Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju 3. Vai ir korekti aizpildīta veidlapa? 3. Vai ir korekti aizpildīta veidlapa? 4. Informē par pieteikuma noraidīšanu 4. Informē par pieteikuma noraidīšanu 6. Apstrādā pieteikumu 6. Apstrādā pieteikumu 5. Izlabo pieteikuma veidlapu 5. Izlabo pieteikuma veidlapu 2. Iesniedz pieteikuma veidlapu testa videi un sertifikāta pi... 2. Iesniedz pieteikuma veidlapu testa videi un sertifikāta pieprasījuma failu 7. Informē par pieslēguma reģistrēšanu 7. Informē par pieslēguma reģistrēšanu 10. Konsultāciju sniegšana 10. Konsultāciju sniegšana 8. Izstrāde/Testēšana 8. Izstrāde/Testēšana 9. Testi veiksmīgi 9. Testi veiksmīgi Uz produkcijas vidi Uz produkcijas vidi
N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1 Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju Juridiska persona/izstrādātājs/iestāde iepazīstas ar VISS portālā publicēto e-adreses dokumentāciju.
2 Iesniedz pieteikuma veidlapu testa videi un sertifikāta pieprasījuma failu Juridiska persona, iestāde, izstrādātās nosūta uz pasts@vraa.gov.lv aizpildītu pieteikuma veidlapu testa videi kopā ar sertifikāta pieprasījuma failu.
3 Vai ir korekti aizpildīta veidlapa? VRAA pārbauda vai ir korekti aizpildītā veidlapa un pievienots sertifikāta pieprasījuma fails
4 Informē par pieteikuma noraidīšanu Ja nav korekti aizpildīta veidlapa, VRAA informē iestādi, juridisku personu, izstrādātāju par konstatētajām nepilnībām veidlapā
5 Izlabo pieteikuma veidlapu Iestāde, juridiska persona veic labojumus pieteikuma veidlapā
6 Apstrādā pieteikumu VRAA apstrādā pieteikumu, veic sertifikāta parakstīšanu
7 Informē par pieslēguma reģistrēšanu VRAA informē kontaktpersonu par pieslēguma reģistrēšanu e-adreses informācijas sistēmas testa vidē
8 Izstrāde/testēšana Iestāde, juridiska persona izstrādātājs veic izstrādi/testēšanu, ja nepieciešams, iesaistot arī VRAA. Juridiska persona obligāti izpilda pieteikšanās veidlapā norādītos testu scenārijus
9 Testi veiksmīgi Ja testi ir veikti veiksmīgi, tad iestāde, juridiska persona var slēgties pie e-adreses produkcijas vides
10 Konsultāciju sniegšana Juridiska persona/izstrādātājs/ iestāde var sūtīt savus jautājumus uz atbalsts@vraa.gov.lv