1. Pieslēgšanās pie produkcijas vides

Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmas produkcijas videi Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmas produkcijas videi Klients Klients Aģentūra Aģentūra Phase Procesa sākums Procesa sākums 1. Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju 1. Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju 3. Vai ir korekti aizpildīta veidlapa/ veikta testēšana testa... 3. Vai ir korekti aizpildīta veidlapa/ veikta testēšana testa vidē? 4.Informē par pieteikuma noraidīšanu 4.Informē par pieteikuma noraidīšanu 6. Apstrādā pieteikumu 6. Apstrādā pieteikumu 2. Iesniedz pieteikuma veidlapu produkcijas videi un sertifik... 2. Iesniedz pieteikuma veidlapu produkcijas videi un sertifikāta pieprasījuma failu Procesa beigas Procesa beigas 11. Konsultāciju sniegšana 11. Konsultāciju sniegšana 8. Veic konfigurāCijas darbus 8. Veic konfigurāCijas darbus 5. Izlabo pieteikuma veidlapu 5. Izlabo pieteikuma veidlapu 9. VRAA pārbauda vai tiek ievēroti nosacījumi 9. VRAA pārbauda vai tiek ievēroti nosacījumi 7. Informē par pieslēguma reģistrēšanu 7. Informē par pieslēguma reģistrēšanu 10. Pieslēguma ierobežošana 10. Pieslēguma ierobežošana
N.p.k. Solis Soļa apraksts
1 Iepazīstas ar e-adreses sadaļā publicēto dokumentāciju Juridiska persona/izstrādātājs/iestāde iepazīstas ar VISS portālā publicēto e-adreses dokumentāciju
2 Iesniedz pieteikuma veidlapu produkcijas videi un sertifikāta pieprasījuma failu Juridiska persona, iestāde nosūta uz pasts@vraa.gov.lv aizpildītu pieteikuma veidlapu produkcijas videi kopā ar sertifikāta pieprasījuma failu
3 Vai ir korekti aizpildīta veidlapa? VRAA pārbauda vai ir korekti aizpildītā veidlapa un pievienots sertifikāta pieprasījuma fails. Pārbauda vai juridiska persona ir veikusi testus testa vidē
4 Informē par pieteikuma noraidīšanu Ja nav korekti aizpildīta veidlapa, VRAA informē iestādi, juridisku personu par konstatētajām nepilnībām veidlapā, kā arī informē juridisko personu, ja tā nav veikusi testus testa vidē
5 Izlabo pieteikuma veidlapu Iestāde, juridiska persona veic labojumus pieteikuma veidlapā
6 Apstrādā pieteikumu VRAA apstrādā pieteikumu, veic sertifikāta parakstīšanu
7 Informē par pieslēguma reģistrēšanu VRAA informē kontaktpersonu par pieslēguma reģistrēšanu e-adreses informācijas sistēmas produkcijas vidē
8 Veic konfigurācijas darbus Juridiska persona/izstrādātājs/ iestāde veic konfigurācijas darbus izmantotajā risinājumā
9 VRAA pārbauda vai tiek ievēroti nosacījumi VRAA pārbauda vai tiek ievēroti pieteikuma veidlapā minētie nosacījumi
10 Pieslēguma ierobežošana Ja netiek ievēroti nosacījumi, tad valsts iestādei tiek liegta iespēja izmantot esošo pieslēgumu un tā tiek pieslēgta pie Ventspils digitālā centra piedāvātā risinājuma parvaldiba.lv. Iestādei pašai ir jāgriežas pie Ventspils digitālā centra, lai tiktu nodrošināta piekļuve ziņojumu saņemšanai un nosūtīšanai. Juridiska persona tiks atslēgta no izmantotā pieslēguma un tiks deaktivizēts e-adreses konts. Konta deaktivizācijas gadījumā, Juridiska persona e-adreses izmantošanas brīvprātības periodā e-adreses kontu atkārtoti aktivizē no portāla latvija.lv
11 Konsultāciju sniegšana Juridiska persona/izstrādātājs/ iestāde var sūtīt savus jautājumus uz atbalsts@vraa.gov.lv