Resursu kataloga vispārīgs apraksts

Resursu katalogs ir XML shēmu, IS servisu un citu XML formā saglabātu datu krātuve. Katalogā saglabātie resursi ir hierarhiski organizēti, un var būt savstarpēji saistīti.

Resursu kataloga galvenie uzdevumi ir:

  • resursu kategorizēšana grupās un pēc to īpašniekiem;
  • jauna resursa reģistrācija;
  • iepriekš reģistrēta resursa rediģēšana un aktualizācija;
  • resursu publicēšana un dzēšana;
  • izmaiņu vēstures apskate;
  • resursu sasaiste;
  • resursu meklēšana pēc to atribūtu vērtībām un atslēgvārdiem;
  • publiskas pieejas nodrošināšana visiem publicētajiem objektiem.

Iepriekšminēto funkcionalitāti nodrošina pieeja no Web lietojuma.

Informācijas avots:

Resursu katalogs. Programmatūras prasību specifikācija VISS_2010.RK.PPS versija 2.02