Autentifikācija

 

Reģistrēties VISS portālā

Lūdzu, izlasiet pakalpojuma Lietotāja reģistrācijas portālā VISS lietošanas nosacījumus un norādiet, vai piekrītat tiem. Lai turpinātu šī pakalpojuma lietošanu, ir jāpiekrīt šiem nosacījumiem.
Lietotāja reģistrācija portālā VISSValsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) izskata jaunas iestādes un lietotāju pievienošanu Valsts informācijas sistēmu savietotājam (VISS) šādos gadījumos:

1. Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm:Ja iestāde ir nosūtījusi Aģentūrai aizpildītu pieteikuma veidlapu un pamatojumu lietotāju tiesību piešķiršanai.Veidlapa jānosūta Aģentūrai ar pavadvēstuli, kuru ir parakstījis iestādes vadītājs. Veidlapa pieejama dokumenta Metodika. E-pakalpojumu kataloga aizpildīšana (PPK lietotaju metodika 19v.pdf) pielikumā Nr.3

2. Komersantam:Ja ar Aģentūru vai citu valsts pārvaldes un pašvaldības iestādi ir noslēgts sadarbības līgums par reģistru koplietošanas informācijas publicēšanu, integrācijas risinājumu vai e-pakalpojumu izveidi. Attiecīgā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde aizpilda veidlapu par piekļuves tiesībām komersantam un nosūta to Aģentūrai. Veidlapa pieejama dokumenta Metodika. E-pakalpojumu kataloga aizpildīšana (PPK lietotaju metodika 19v.pdf) pielikumā Nr.3. Aģentūra informē komersantu, kad piekļuves tiesības VISS sistēmai ir piešķirtas.