IS servisu izstrādes vadlīnijas

Dokumenta nolūks

Aprakstīt tipiskos iestāžu integrācijas slāņa izveides scenārijus, kas nodrošinās atbilstību un savietojamību ar Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) kā integrācijas platformu. Sniegt IS servisu izstrādes rekomendācijas un standartu definīcijas, aprakstīt IS servisu reģistrācijas procedūras VISS IS servisu katalogā un IS servisu specializētas saskarnes.

Dokumenta auditorija

Dokumenta auditoriju veido:

  • VRAA darbinieki, kuri ir atbildīgi par VISS nodevumu un e-pakalpojumu pieņemšanu un izvērtēšanu;
  • Valsts un komerciestādes informācijas sistēmu servisu izstrādātāji;
  • Valsts iestādes reģistru e-pakalpojumu izstrādātāji;
  • VISS administratori un uzturētāji.

Paredzēts, ka šie norādījumi tiks pastāvīgi papildināti ar jauniem ieteikumiem, t.sk. arī no dokumenta lasītāju puses.

Dokumenta identifikators

IS servisu izstrāde. Vadlīnijas. Dokumenta versija 2.00 (14.12.2015). Dokumenta datne.