E-pakalpojumu izstrādes vadlīnijas

Dokumenta nolūks

Šīs vadlīnijas apraksta e-pakalpojumu izstrādes procesu, tā galvenos soļus, izmantojot jau izstrādāto VISS infrastruktūru,

Lai ņemot vērā vēl citas e-pakalpojumu vadlīnijas. Dokuments nav paredzēts likumdošanas vai organizatorisko pasākumu aprakstīšanai e-pakalpojumu izstrādes un ieviešanas gaitā.

Dokumenta auditorija

Šī dokumenta auditoriju veido:

  • VRAA darbinieki, kuri ir atbildīgi par VISS nodevumu un e-pakalpojumu pieņemšanu un izvērtēšanu un uzturēšanu
  • e-pakalpojumu attīstītāji un izstrādātāji:
  • projektu vadītāji un analītiķi – speciālisti, kas nodrošina veidojamā e-pakalpojuma biznesa procesu analīzi un aprakstu, veido sākotnējo e-pakalpojuma specifikāciju, XML shēmu projektēšanu balstoties uz šo dokumentu, nodrošina sadarbību starp visiem iesaistīto iestāžu darbiniekiem un VISS uzturētājiem un attīstītājiem;
  • valsts reģistru pārstāvji (lietojumapgabala eksperti) – iestāžu darbinieki, konkrētās iestādes tehniskie un citi speciālisti;
  • izstrādātāji – tehniskie speciālisti, IS servisu, integrācijas procesu un e-pakalpojumu prezentācijas slāņa izstrādātāji;
  • e-pakalpojumu portāli, pašvaldību un reģistru mājaslapu uzturētāji;

Dokumenta identifikators

E-pakalpojumu izstrādes vadlīnijas. Dokumenta versijai 2.00 (25.11.2015). Dokumenta datne.