6.7 Tīmekļa pakalpes konfigurācijas un VS projekta izmaiņas

WSCF.blue ģenerē output.config failu, kura saturu vajag integrēt īstajā web.config. Noklusētā veidā, darbinot WCF tīmekļa pakalpojumu lietotāji saņem no cs koda automātiski ģenerēto wsdl dokumentu. Jāveic konfigurācijas izmaiņas, lai tīmekļa pakalpojuma lietotājiem rāda konkrēto, no xsd ģenerēto un pielaboto, wsdl dokumentu. To specificē externalMetadataLocation parametrā norādot wsdl dokumenta adresi un norādot policyVersion="Policy15" sadaļā: behaviors/serviceBehaviors/behavior/serviceMetadata. Šādi nokonfigurētam behavior vajag iedot vārdu name un atsaukties uz behaviorConfiguration no service elementa, piemēram, šādi:

    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior name="metadataServiceExtension">
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" externalMetadataLocation="..\Service References\SchemaReference\Submission.wsdl" policyVersion="Policy15" />
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/>
        </behavior>
      </serviceBehaviors>
    </behaviors>
    <services>
      <service behaviorConfiguration="metadataServiceExtension" name="Viss.BLService.Submission.Submission" >
        <endpoint
                                     binding="basicHttpBinding"
                                     contract="ISubmission"
                   />
      </service>
    </services>

Lai, publicējot pakalpi uz servera, wsdl dokuments lietotājiem tiktu rādīts, uz servera jākopē wsdl dokuments, kā arī visi izmantotie xsd dokumenti. To var panākt, ja Visual Studio projektam .wsdl visiem .xsd failiem īpašībās norāda "Build Action: content".

Pēc tam, veidojot atbilstošo "Setup" projektu un tajā pievienojot "Content files from <Project>", visi ar Build Action: content atzīmētie faili tiks iekļauti saturā.