6.4 Tīmekļa pakalpes servera c# koda ģenerācija

Ar WSCF.blue rīku ģenerējam tīmekļa pakalpes servera kodu no izvēlnes izvēloties Generate Web Service Code, ģenerācijas iespējas jāizvēlas kā redzams attēlā zemāk. Aktivizējot izvēles rūtiņu "Separate files", tiks ģenerēti atsevišķi faili katrai klasei. Gadījumā, kad xsd satur daudz tipus, ērtāk, lai viss ģenerētais kods ir vienā nevis daudzos .cs failos. Izvēloties sadaļas "Service Method Implementation" otro radio pogu "Generate a partial sercvice class with calls to partial methods that must be implemented in another file" var panākt, to, ka operāciju implementācija būs citā failā nevis ģenerētajā. Līdz ar to būs nodalīts atsevišķi ģenerētais kods no tā, kurā programmētājs raksta kodu. C# koda datnei jāizvēlas atbilstošs faila vārds (tāds pats, kā xsd dokumentam) un vārdu telpa.

Tīmekļa pakalpes servera koda ģenerācijas iespējas

Koda ģenerācijas kļūdu gadījumā tiks attēlots paziņojums:

Koda ģenerācijas kļūdu paziņojums

Kļūdas iemeslus var atrast WSCF.blue žurnālā:

WSCF.blue kļūdu žurnāls

Ja kļūdas teksts "These member may not be derived", tas nozīmē, ka wsdl dokuments nav pilnībā manuāli izlabots, lai ziņojumiem ar atvasinātiem tipiem nepielietotu document/literal wrapped paternu, tādā gadījumā ir jālabo wsdl dokuments (skat iepriekšējo sadaļu) un jāatkārto servera koda ģenerācija, līdz nav vairs ģenerācijas kļūdu.