6.3 WSDL manuāla labošana

Manuāla wsdl labošana nepieciešama gadījumos, kad wsdl operāciju parametru tipi ir atvasināti tipi, t.i., to saturs definēts ar xs:extension.

Problēma ir tāda, ka ģenerētais wsdl dokuments specificē, lai .NET lietotu document/literal wrapped paternu (noņem ziņojumiem saknes elementu, jo uzskata to kā lieku). Taču atvasinātiem tipiem šajā gadījumā rodas problēmas noģenerēt proxi klases. Tāpēc jānomaina document/literal wrapped paternu uz document/literal/bare. Sīkāk par šo var izlasīt rakstā: http://webservices20.blogspot.com/2010/01/interoperability-gotcha-these-members.html.